Sökning: "Engelska för yngre åldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Engelska för yngre åldrar.

 1. 1. Engelskundervisning genom multimodalt material : Hur multimodalt material kan påverka elevers engelskinlärning samt lärares undervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; Gustav Lind; [2020]
  Nyckelord :EFL; ESL; multimodalt material; grundskolan; årskurs 4-6; engelsk språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser forskning kring olika multimodala material inom engelskundervisning med fokus på barn och ungdomar. Enligt studiens problemformulering, behövs metoder för att ge stöd till en komplicerad språkinlärningsprocess, bidra till elevers motivation samt skapa anpassning för elevers skilda behov vid inlärning i engelskämnet. LÄS MER

 2. 2. Det låter pretty najs : En undersökning av mellanstadieelevers attityder till engelska lånord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Heinonen; [2018]
  Nyckelord :English loan words; Swedish language; attitudes; youth language; Engelska lånord; svenska språket; attityder; ungdomsspråk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker unga människors attityder till att använda enstaka ord ochfraser på engelska i svenska meningar. Forskning visar att engelskt inflytande är högre iyngre åldrar än hos äldre. LÄS MER

 3. 3. HÖGLÄSNING PÅ ENGELSKA : Påverkas elevernas ordförråd genom högläsning på engelska och vad är elevernas uppfattning om engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madeleine Morales Pihlmark; [2018]
  Nyckelord :Högläsning; engelsk barnlitteratur; engelska yngre åldrar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att med utgångspunkt i relevant forskning undersöka om högläsning på engelska hos 63 elever i årskurs 3, påverkar elevernas ordförråd efter högläsning samt undersöka vad eleverna har för uppfattning om engelskundervisningen. Metoden som använts är enkätundersökning, före och efter högläsning samt två identiska ordtest, vilka genererat kvantitativ data. LÄS MER

 4. 4. Engelska i en fiktiv värld : En undersökning av storylinemetoden i engelskundervisning för yngre åldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lilly Bergvall; [2017]
  Nyckelord :Storyline approach; young language learners; motivation; creativity; Storylinemetoden; språkundervisning i lägre åldrar; motivation; kreativitet;

  Sammanfattning : The storyline approach is a group centred and cross-curricular teaching method focusing on the creation of a story and a fictive world in the classroom. The story develops by the pupils’ answers to different key questions, which represent tasks and activities. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa unga elever i engelska - arbetsmetoder för en andraspråksinlärning : En litteraturstudie om framgångsrik undervisning i engelska som andraspråk för årskurserna 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amber Olsson; [2017]
  Nyckelord :teaching young language learners; english second language; english language learners; teaching methods; Engelska språkinlärning; engelska för unga åldrar; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Engelskundervisningen idag i årskurserna 1-3 är enligt min åsikt och erfarenhet, inte tillräckligt prioriterat. Många av eleverna kan redan vid skolstarten ha engelskkunskaper med sig och de måste nationellt ges möjligheten till att utveckla dessa. Läraren kan ha stor betydelse i barnens andraspråks- och språkinlärning. LÄS MER