Sökning: "Engelska grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Engelska grammatik.

 1. 1. Nyanlända högstadieelevers uppfattningar om undervisningen i engelska i Sverige och i hemlandet och deras utvecklingsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elena Georgievski; [2024]
  Nyckelord :Cummins; nyanlända elever; språkutvecklingsstrategier; undervisning i engelska;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utforskar uppfattningarna hos nyanlända högstadieelever inom undervisningen i engelska i Sverige och i sina hemländer. Samtidigt undersöks strategierna som eleverna beskriver att de använder för att förbättra och utveckla sina språkkunskaper i engelska. LÄS MER

 2. 2. Engelska undervisning med grammatik? : En studie om engelsk grammatikundervisning strategier i svenska grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Louai Aldeeb; [2023]
  Nyckelord :Grammatikundervisning; didaktik; engelska; undervisningsstrategier; lärandeteorier; Sverige; grundskola; compulsory; digitalisering; digitalising;

  Sammanfattning : I conducted a study on teaching grammar in English classes for grades 4-6 in primary schools in Sweden. I noticed that there was a lack of research in this area, so I wanted to increase our knowledge about teaching strategies and learning theories used by English teachers. LÄS MER

 3. 3. "Grammar according to me is a tool on the way to proper English" A Study on Teacher Beliefs Regarding Grammar Strategies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Nellie Stiberg; Theodor Sjölund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Grammar in the English Language Classroom : Teachers’ perspectives on grammar knowledge and instruction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Stavroula Papalexi; [2023]
  Nyckelord :Grammar teaching; explicit and implicit instruction; deductive and inductive instruction; teachers’ beliefs; metalinguistic awareness; writing skills in EFL; Grammatikundervisning; explicit och implicit undervisning; deduktiv och induktiv undervisning; lärares uppfattningar; metaspråklig medvetenhet; skriftlig färdighet i EFL;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to examine the teaching methods secondary and upper secondary teachers apply to teach grammar in the EFL classroom, as well as their perceptions about the benefits of having grammar knowledge and its benefits to students’ writing. Previous research reveals that grammar teaching is an integral part of language teaching; explicit and implicit methods along with deductive and inductive instruction are the main practices teachers use to transfer knowledge to their students. LÄS MER

 5. 5. Generating Wikipedia Articles with Grammatical Framework : A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Keivan Matinzadeh; [2023]
  Nyckelord :Grammatical Framework; Computational Linguistics; Natural Language Generation; Computer Science; Grammatical Framework; Beräkningslingvistik; Textgenerering; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Natural language generation is a method used to produce understandable texts in human languages from data [1]. Grammatical Framework is a grammar formalism and a functional programming language using a nonstatistical approach to build natural language applications. LÄS MER