Sökning: "Engla Olskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Engla Olskog.

  1. 1. Digitala verktyg och hjälpmedel inom universitetsutbildning : Hur påverkar digitaliseringen stress och psykisk ohälsa hos studenter?

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Engla Olskog; Christina Åkerblom-Andersson; [2022]
    Nyckelord :Stress; digitalization; digital tools; education; universities; mental health;

    Sammanfattning : In today's use of digital services and tools in universities and other types of higher education it is easy for us to look past the consequences these can have for the students using them. The digitalization that is happening in our environment is also happening to the highest degree within education in universities. LÄS MER