Sökning: "England och Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade orden England och Sverige.

 1. 1. Patienters upplevelser i samband med palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Pernilla Fröberg; Michelle Hansson; [2021]
  Nyckelord :Palliativ vård; patientupplevelser; maktlöshet; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär att vårda någon i livets slutskede. Att som sjuksköterska kunna ge omvårdnad som bibehåller livskvalitet till dessa patienter kräver en hel del kompetens. LÄS MER

 2. 2. Matematikbokens påverkan på eleversmatematiska förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Eriksson; Cornelia Hägg; [2021]
  Nyckelord :Elever; Förståelse; Matematikbok; Matematikundervisning; Struktur;

  Sammanfattning : Skolverket (2020) redovisar i sin timplan att mellanstadiet idag består av 410 undervisningstimmar i ämnet matematik. Skolan ska därmed förse elever med möjligheter attinhämta kunskap i matematik som ska ge förutsättningar att kunna fatta vardagliga beslut ochdelta i samhället. LÄS MER

 3. 3. ANANASODLING I SVERIGE PÅ 1700- OCH 1800-TALET En studie av odlingsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Birgitta Persson; [2020-10-28]
  Nyckelord :Ananas; Ananasodling; Ananaskast; Garvarbark; Peter Lundberg; Anders Lundström; Axel Pihl; Daniel Muller; Pineapple cultivation;

  Sammanfattning : In the 18th century a pineapple craze was spreading through Europe pushing the boundaries of horticulture to its edge in hope to be the first to successfully grow this precious fruit. It was the Dutch who found success first, much thanks to their use of tanner’s bark. But England wasn’t far behind. LÄS MER

 4. 4. Det våras för öl : En studie om GBG Beer Weeks påverkan på Göteborg och dess ölkultur.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Walter Magnuson; [2020]
  Nyckelord :craftmanship; gastronomy tourism; beer tourism; cultural tourism; special events; Hantverk; gastronomiturism; ölturism; kulturturism; evenemang;

  Sammanfattning : Alkohol har haft en central del i flertalet kulturer genom människans historia, där de tidigaste bevisen på fermentering av öl har hittats i Kina och daterats till över 7000 år gamla. I flera av dagens traditionella och moderna kulturer återfinns öl som en central del i ritualer och festligheter, och inom vissa kulturer har produktionen av fermenterade drycker blivit synonymt med nationen eller regionen. LÄS MER

 5. 5. Äldre människors upplevelser av fysisk aktivitet: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Norman; Emelie Sundkvist; [2020]
  Nyckelord :Elderly; health; literature review; physical activity; quality of life; Fysisk aktivitet; hälsa; litteraturöversikt; livskvalité; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet innebär olika kroppsrörelser vilket leder till att energi-förbrukningen i kroppen ökar. Olika hälsoproblem samt den ökade åldern är de största hindren för äldre att utföra fysisk aktivitet. Den minskande aktivitetsnivån leder till en stel kropp och minskad muskelstyrka. LÄS MER