Sökning: "English: Social entrepreneurship"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden English: Social entrepreneurship.

 1. 1. De gotländska eldsjälarna : en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Elina Myrestaf; Jenny Öhlin; [2017]
  Nyckelord :eldsjäl; landsbygdsutveckling; utvecklingsbolag; kontext; nätverk; Gotland;

  Sammanfattning : Trots att det sker en utflytt från icke tätortsnära landsbygd i landet bedrivs ändå en framgångsrik landsbygdsutveckling på Gotland. Detta i form av tio lokala utvecklingsbolag där privatpersoner och företag kan köpa aktier i syfte att främja den lokala bygden. LÄS MER

 2. 2. Social Enterprises & Impact Investors - A Complicated Relationship

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Engelmark; Christopher Mattsson; Tessa Mannonen; [2015]
  Nyckelord :English: Social entrepreneurship; impact investment; funding; attitudes; institutional logics. Svenska: Socialt entreprenörskap; finansiering; attityder; institutional logics.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine and understand the underlying reasons behind the existing funding gap between social enterprises and impact investors. We aim to do this mainly from the point of view of the social entrepreneurs by studying their actions and attitudes towards impact investment and how they relate to the demands set by impact investors. LÄS MER

 3. 3. What New or Supplementary Answers can the Life Story Approach provide within the Field of Return Migration and Entrepreneurship? : - A Case Study of Ghanaian Returnees

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Magnus Hansson; [2011]
  Nyckelord :Return migration; entrepreneurship; social capital; human capital; financial capital; Ghana; Återmigration; entreprenörskap; socialkapital; humankapital; finansiellt kapital; Ghana;

  Sammanfattning : AbstractHansson, Magnus (2011): What New or Supplementary Answers can the Life Story Approach provide within the Field of Return Migration and Entrepreneurship? A Case Study of Ghanaian Returnees. Human Geography, Advanced level, Master thesis for Master Exam in Human Geography, 15 ECTSSupervisor: Bo MalmbergLanguage: EnglishShort summaryResearchers have claimed that return migrants from developing countries have great potential to influence the development process in terms of economic growth and poverty lessening. LÄS MER