Sökning: "English as a foreign language EFL"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden English as a foreign language EFL.

 1. 1. Codeswitching in Swedish EFL classrooms : Practices and insights from teachers and teacher students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Atosa Bigdeli; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; codeswitching; upper secondary school; Sweden; teaching English; qualitative study; thematic analysis; benefits; limitations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situations in which code-switching takes place in EFL classrooms. The paper focuses on why code-switching takes place, and whether it benefits or limits students' learning, according to teachers and teacher students in Swedish upper-secondary schools. LÄS MER

 2. 2. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Creative Writing for Motivating and Developing VocabularyAcquisitions in the ESL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Manh Duong; Hadi Berro; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Motivating; Student engagement; Vocabulary; Vocabulary learning; Vocabulary acquisition; Creative writing; CW.;

  Sammanfattning : This study investigates the effectiveness of adopting a Creative Writing method to motivate and develop vocabulary learning in an ESL/EFL (English as a second language/English as a foreign language) context. This research also investigates the effectiveness of adapting CW as a teaching method and its approaches for facilitating vocabulary learning for upper-secondary English students. LÄS MER

 4. 4. The Hitchhiker's Guide to Irony

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Simon Torffvit; [2022]
  Nyckelord :irony; humor; principle of relevance; literature teaching; English as a Foreign Language; EFL; maxims of conversation; close reading; The Hitchhiker s Guide to the Galaxy; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this paper, I explore how Douglas Adams’ comedic 1979 science-fiction novel The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy could be used to improve English as a foreign language (EFL) learners’ understanding of irony. Specifically, the study is based on criteria for the English 5 course in Swedish upper secondary school and is performed using a combined theoretical framework of Dan Sperber and Deidre Wilson’s principle of relevance and Paul Grice’s maxims of conversation. LÄS MER

 5. 5. English Teachers’ Perception of Formative assessment, and Its Impact of Teaching Writing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Marcus Palm; [2022]
  Nyckelord :EFL; Formative Assessment; Writing Development; Teacher Perceptions;

  Sammanfattning : At the writing of this paper, no research on teachers’ formative assessment practices of writing for English as a foreign language (EFL) in a Swedish upper secondary context was found. How EFL teachers relate to formative assessment practices affects their implementation of it. LÄS MER