Sökning: "English in Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden English in Sweden.

 1. 1. Teaching English in Sweden : A Look at the Rhetoric in the Federalist Papers

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Gustav Wetterlind; [2022]
  Nyckelord :Federalist Papers; Rhetoric; Swedish Curriculum; Ethos; Pathos;

  Sammanfattning : This essay examines the possibility to use the Federalist Papers as authentic classroom material for English 7 within Sweden’s upper secondary school. To do this, three close readings have been done of the first, tenth and fifty-first essay amongst the Federalist Papers. LÄS MER

 2. 2. Svenska migranters upplevelser i Japan : En kvalitativ intervjustudie om svenskars upplevelser av att ha kontakt med japans offentliga sektor, arbetsplatser och relationer med japaner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Andrea Antonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migration to Sweden and integration of immigrants in Sweden is an ongoing subject in politics and the media. Swedish people migrating to other countries that have different cultures and values is not as talked about. LÄS MER

 3. 3. Codeswitching in Swedish EFL classrooms : Practices and insights from teachers and teacher students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Atosa Bigdeli; [2022]
  Nyckelord :English as a foreign language; codeswitching; upper secondary school; Sweden; teaching English; qualitative study; thematic analysis; benefits; limitations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the situations in which code-switching takes place in EFL classrooms. The paper focuses on why code-switching takes place, and whether it benefits or limits students' learning, according to teachers and teacher students in Swedish upper-secondary schools. LÄS MER

 4. 4. Assessment of oral proficiency in the EFL classroom : Four teachers’ perceptions of the English Syllabus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ludvig Holmertz; [2022]
  Nyckelord :Oral proficiency assessment. Oral interaction. Oral fluency. Swedish lower secondary school. English syllabus. Oral National Test. Interpretations. Formative assessment. Summative assessment. Intended and perceived curriculum.;

  Sammanfattning : Previous research shows that English teachers in Sweden struggle with the assessment of oral proficiency. The reasons for this are several but most of them have occurred in the gap between the intended and perceived curriculum. LÄS MER

 5. 5. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER