Sökning: "English teaching grade 1 - 3"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden English teaching grade 1 - 3.

 1. 1. Using texts in the EFL classroom : A study of English teachers' use of text types in the lower grades

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Victoria Söderlund; [2020]
  Nyckelord :English; teacher usage; text types; English as a foreign language; elementary education;

  Sammanfattning : This essay investigates the usage of text types in the younger English as a foreign language (EFL) classroom among preschool class and grade 1-3 teachers in Sweden. The essay focuses on identifying what type of texts teachers use, why they use them and how they are used. A combined quantitative and qualitative method was used to collect data. LÄS MER

 2. 2. Differentiated instruction in the EFL Classroom : Accommodation for advanced students in Swedish Primary Education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne Loberg; [2020]
  Nyckelord :English as foreign language; primary education; advanced students; differentiated instruction;

  Sammanfattning : Classrooms in Sweden are heterogeneous and this is acknowledged in the curriculum, stating that all students have an equal right to education at their own level. Teachers must, therefore, design their teaching plan taking this into account. LÄS MER

 3. 3. Estetiska lärprocesser i engelskundervisning 1-3 : ur ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Fridenholm; Alicia Lund; [2019]
  Nyckelord :English teaching grade 1 - 3; aesthetics; aesthetic learning; non-aesthetic learning; varied learning; aesthetic forms of expression; Engelskundervisning årskurs 1 - 3; estetik; estetiskt lärande; icke-estetiskt lärande; varierat lärande; estetiska uttrycksformer;

  Sammanfattning : Studien handlar om estetiska lärprocesser i ämnet engelska. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för hur pedagoger i årskurs 1 - 3 arbetar med estetiska uttrycksformer i engelskundervisning och hur de kombinerar det med icke-estetiskt lärande. LÄS MER

 4. 4. Cultural Representations in English Textbooks

  L3-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Engelska

  Författare :Louise Hakander; [2018]
  Nyckelord :Teaching; source culture; target culture; international culture; big “C” culture; small “c” culture; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of the present essay is to investigate English language textbooks suitable for English 5, 6 and 7 and the extent to which the content of them addresses cultural features of different contexts where English is used. The essay also aims to investigate what types of cultural representations are featured in the textbooks and if they differ in relation to what grade they are designed for. LÄS MER

 5. 5. A Study of Adjective Use in NPs as an Indicator of Syntactic Development in Swedish L2 Learers' English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Haiying Gan; [2015]
  Nyckelord :syntactic development; noun premodification; attributive adjective; Swedish learners of English;

  Sammanfattning : This is a corpus-based study on adjective use in eighty written compositions by Swedish learners of English from Grade 7 and Grade 9 in junior high school, and from Year 1 and Year 3 in senior high school. The aims of the study are to conduct an analysis of the use of attributive adjectives in noun phrases, and to investigate how attributive adjective use contributes to the syntactic complexity of noun phrases. LÄS MER