Sökning: "Enhetsskolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Enhetsskolan.

 1. 1. Realistisk enhetsskola? : Två realskolors perspektiv på enhetsskolan under reformtiden 1948-1952

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonatan Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vem ska bestämma? : en studie om lärares tankar i Skolvärlden 1970-1979

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Ewa Einarsson; [2017]
  Nyckelord :Enhetsskolan; didaktik och politiska reformer; synen på eleven; synen på läraren;

  Sammanfattning : 1962 a new swedish schoolsystem was accepted called Comprehensive school. The study observes how the discussion of the new schoolsystem looks like in the Union magazine Skolvärlden during the 1970-1969. The study shows how teachers’ thoughts about a schoolsystem which are including all children, no matter what economic statues the have got. LÄS MER

 3. 3. Attityder till enhetsskolan : En jämförelse med fokus på lärarna

  Kandidat-uppsats, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Jon Nyman; [2014]
  Nyckelord :Enhetsskola; argument; läroverk; folkskola; fostran; demokratisering; differentiering; inlärning; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera, kartlägga och jämföra de argument som fördesfram för och emot enhetsskolans (och så småningom grundskolans) införande under perioden1940-1962. De aktörer vars argument är av intresse är folkskollärare och läroverkslärare. LÄS MER

 4. 4. En vision om Enhetsskolans återkomst

  Kandidat-uppsats, Lärarutbildningen

  Författare :Erland Janzon; [2006]
  Nyckelord :Experimental school; Differentiation; Försöksskola; Enhetsskola; Parallellskolesystem; 1940 års skolutredning; 1946 års skolkommission;

  Sammanfattning : I have taught pupils in several schools in eighth and ninth grade in ‘weak’ groups in mathematics. Most of them seemed to possess potential, but lacked motivation. Even though I tried several pedagogical methods, these approaches failed to engage the students. LÄS MER