Sökning: "Enkätundersökning om hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden Enkätundersökning om hälsa.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnor i Malmö. En kvantitativ undersökning om kriminellt beteende, umgängesmönster samt drogkonsumtion hos flickor i Malmö.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Carlborg; [2018]
  Nyckelord :droger; flickor; inlärning; Malmö; rutinaktivitet; sociala band; strain; ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Carlborg, Cecilia. Unga kvinnor i Malmö. En kvantitativ undersökning om kriminellt beteende, umgängesmönster samt drogkonsumtion hos flickor i Malmö. Examensarbete i Kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Är brottning något som bör praktiseras i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Sollevi; [2018]
  Nyckelord :Kampsport; MMA; Idrott och Hälsa; Skola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare upplever kampsport och om den kan användas i skolan. Frågeställningar som studien kommer svara på: ● Hur upplever pedagoger och elever kampsport i skolan? Studien använder sig av en kvantitativ enkätundersökning samt strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Idrott & Hälsa : En enkätundersökning om gymnasieelevers uppfattningar om lärandet för livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Robin Hylander; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; gymnasieelever; idrott och hälsa; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk inaktivitet är i dag vanligt både hos unga och vuxna, trots att vi vet om vilka negativa effekter det kan medföra. Brist på fysisk aktivitet är direkt kopplat till diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, fetma och kortare livslängd. LÄS MER

 5. 5. Är arbete utanför ordinarie kontorstid relaterat till psykiskt välbefinnande och kan individuella karaktärsdrag ha en modererande effekt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Lundgren; [2018]
  Nyckelord :gränslöst arbete; flexibla arbetslösningar; psykiskt välbefinnande; samvetsgrannhet; vänlighet; extroversion; kognitiv defusion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens arbetsliv blir allt mer flexibelt, vilket är en konsekvens av och möjliggörs genom den tekniska utveckling som ständigt påverkar organisationer runt om i världen. Enligt en svensk studie från 2013 kan nästan hälften (47 %) av de arbeten som förekommer på den svenska arbetsmarknaden beskrivas som delvis eller till och med helt oreglerade. LÄS MER