Sökning: "Enkätundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 6761 uppsatser innehållade ordet Enkätundersökning.

 1. 1. Evolution och teori : En utvärdering av gymnasieelevers kunskaper om evolutionsteorin, naturvetenskaplig teoribildning och sambandet däremellan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Evolution; evolutionsteorin naturvetenskapliga teorier; ämnesdidaktik; naturvetenskaplig didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Evolutionsteorin är att betrakta på samma sätt som gravitationsteorin eller Einsteins relativitetsteori – ett naturvetenskapligt faktum och en utgångspunkt i biologins kunskapsanspråk. Den har därför en särskilt stark status i den svenska skolans styrdokument och centrala innehåll för både grund- och gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsackrediteringar för handelshögskolor och dess värdeskapande för studenterna. En kvantitativ studie om ackreditering på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zana Doroci; [2021-12-02]
  Nyckelord :ackreditering; ackrediteringsarbete; EQUIS; handelshögskolor; kvalité; värdeskapande;

  Sammanfattning : På en alltmer internationell marknad söker sig fler handelshögskolor till ett sätt att sticka ut bland mängden konkurrenter. Som vilken organisation som helst vill även universitet visa sina aktörer att de håller hög kvalité. LÄS MER

 3. 3. Självskattad kunskap om pneumokockvaccin bland sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin, och med olika lång vaccinationserfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Veronica Woxén; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor med eller utan behörighet att ordinera pneumokockvaccin behöver råd och stöd i vaccinationsfrågor. Denna enkätundersökning undersökte om den självskattade kunskapen om pneumokockvaccin var högre för sjuksköterskor med behörighet att ordinera pneumokockvaccin än för sjuksköterskor utan behörighet. LÄS MER

 4. 4. KVINNORS KUNSKAP OM FYSIOTERAPI VID GRAVIDITETSRELATERADE BESVÄR. En enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Smedberg; Elinor Åred; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; graviditet; kunskap;

  Sammanfattning : Den fysioterapeutiska professionens uppdrag är att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Forskningsområdet kvinnohälsa är mer omfattande nu än tidigare och idag är rekommendationerna för fysioterapeutisk behandling vid graviditetsrelaterade besvär fler. Trots detta behövs mer evidens och riktlinjer. LÄS MER

 5. 5. Närlagat eller levererat? En kvantitativ studie kring grundskoleelevers nöjdhet med skolmåltideni Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Andreas Lindström; Isatou Touray; [2021-10-22]
  Nyckelord :barn; FAMM; grundskola; mottagningskök; tillagningskök;

  Sammanfattning : Offentlig sektor är en stor aktör inom kostproduktion och måltidsservice i Sverige där 1,3 miljoner skolmåltider produceras dagligen. Forskare och organisationer har tidigare studerat olika aspekter av elevers nöjdhet med skolmåltiden, mindre undersökt är dock utifrån de olika distributionsformer, d.v.s. LÄS MER