Sökning: "Ensamkommande Flyktingbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Ensamkommande Flyktingbarn.

 1. 1. “För att bli svensk, man måste ha de tre V orden. Vovve, volvo, villa, eller hur?” : En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns integrationsprocess i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergefur; Moira Rosén; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; segregering; stigmatisering; etnisk identitet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att Sveriges integrationspolitik inte ser till individen, vilket gör att ensamkommande flyktingbarns behov kan överses. Av bakgrund till hur den svenska integrationsprocessen är formad syftar studien till att lyfta ensamkommande flyktingbarns upplevelser av sin livssituation i Sverige, för att uppnå en förståelse för hur integreringsprocessen har fungerat. LÄS MER

 2. 2. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 3. 3. Integration av ensamkommande flyktingbarn; En kvalitativ studie av ensamkommande barns upplevelse i Höganäs kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Behar Uka; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om socialsekreterares reflektioner kring och erfarenheter av den kommunala mottagningsprocessen av ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristin Saga Anfinsen; Hanna Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Motivation till integration : En kvalitativ undersökning om handledarnas uppfattning kring ensamkommande flyktingbarns motivation till integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marat Boyev; [2019]
  Nyckelord :ensamkommande flyktingbarn; handledare; HVB-hem; empowerment; MI; asylprocess;

  Sammanfattning : Flyktingpolitiken har varit ett debatterat ämne i Sverige efter den stora flyktingvåg som kom år 2015. Många av de flyktingarna var ensamkommande barn från b.la. Afghanistan, Irak och Syrien. LÄS MER