Sökning: "Ensamkommande socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Ensamkommande socialt arbete.

 1. 1. Bidragande faktorer till utvecklingen av PTSD bland ensamkommande barn under asylprocessen : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hajigharnaei saadat; [2024]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; Mental illness; PTSD; Asylum process; Migration; Age assessment; Ensamkommande barn; Psykisk ohälsa; PTSD; Asylprocess; Migration Åldersbedömning;

  Sammanfattning : Abstrakt De senaste decennierna har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa ökat. Ensamkommande barn beskrivs ofta som en utsatt grupp som kan ha erfarenheter av fruktansvärda händelser med sig. LÄS MER

 2. 2. Vägen in i det svenska samhället : En kvalitativ studie om integrationsprocess bland ensamkommande flickor som har bott på ett HVB-hem.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Gebru Gebretatyos; [2024]
  Nyckelord :Unaccompanied girls in caring homes; integration.; Ensamkommande flickor; ensamkommande barn; HVB-hem.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ensamkommande flickors erfarenheter och upplevelser av integrationsprocessen. Studien avser ensamkommande flickor som har en erfarenhet av att bo på ett HVB-hem i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Socialarbetares erfarenheter av arbetet med ensamkommande flickors utsatthet och behov inom HVB : En kvalitativ studie med feministiska teoretiska utgångspunkter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madeleine Karlström; Naimi Mona; [2023]
  Nyckelord :Socialarbetare; ensamkommande flickor; utsatthet; behov; intersektionalitet; genus; kön; HVB;

  Sammanfattning : Ensamkommande barn som kommer till Sverige kan utifrån deras behov placeras på HVB för att få stöd de behöver. Vi har identifierat ett kunskapsbehov om ensamkommande flickors utsatthet samt behov utifrån brist på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. “Faktiskt, jag blev inspirerad av Zlatan.” : En kvalitativ studie om afghanska ensamkommande barns etablering i Sverige, de bidragande faktorerna, ungdomarnas upplevelser och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Murtaza Nazari; Kasim Husseini; [2023]
  Nyckelord :Unoccompanied children; Social work; Establishment; Socialservices; Youth; Unoccompanied children’s experiences; Asylum seeker; Support and efforts and stay permit; Ensamkommande barn; Socialt arbete; Etablering; Socialtjänst; Ungdomar; Ensamkommande barns upplevelser; Asylsökande barn; Stöd och insatser och uppehållstillstånd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på de bidragande faktorerna för etableringen av afghanska ensamkommande barn i det svenska samhället och därmed bidra till kunskapsutveckling om målgruppens behov hos yrkespersoner som kommer i kontakt med dessa barn. En kvalitativ metod har applicerats på studien. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flickors etablering i Skåne En retrospektiv studie om yrkesverksammas erfarenheter och unga kvinnors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Mirelle Ackerblad; Isabelle Rundén; [2023]
  Nyckelord :Ensamkommande flickor; etablering; socialt kapital; byråkratiskt våld; socialantropologi.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2015 ökade antalet asylansökande personer i Sverige till följd av kriget i Syrien. Av de människor som sökte asyl 2015 var drygt 35 000 ensamkommande barn, en grupp som tenderar att vara särskilt sårbar eftersom de saknar vårdnadshavare. Av de barn som anlände var flickor en klar minoritet. LÄS MER