Sökning: "Ensamstående förälder"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Ensamstående förälder.

 1. 1. ”Alltså jag ser ju mest positivt, ju mer jag ser desto mer positivt ser jag” : En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av frivilligt ensamstående föräldraskap via assisterad befruktning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Jönsson; Matilda Lennartsson; [2020]
  Nyckelord :single mothers by choice; assisted reproduction; experience; support; network; treatment; thematic analysis; frivilligt ensamstående förälder; assisterad befruktning; upplevelse; stöd; nätverk; bemötande; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella kvalitativa studien var att belysa frivilligt ensamstående föräldrars (FEF) upplevelser för att bidra till ökad förståelse och kunskap om hur det är att överväga, bli och vara FEF. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom tematisk analys, vilket resulterade i fem huvudteman: Så upplevs FEF-skapet, Ta steget att bli FEF, Stöd från ett nätverk är viktigt som FEF, Hur FEF blir bemötta av sin omgivning och Tankar om framtiden. LÄS MER

 2. 2. En defekt lagstiftning? - Om föräldrars skadeståndsansvar i 3 kap. 5 § SkL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Evelina Rogowska; [2020]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In September 2010, a new basis for liability for someone else's negligence was introduced in Swedish tort law. Since then, parents are held strictly liable for damages that arise from a child's criminal offence. The purpose of the rule was to emphasize the parents' responsibility for their children and, by extension, to reduce juvenile crime. LÄS MER

 3. 3. Psykologisk behandling av postpartumdepression : En litteraturöversikt över det aktuella kunskapsläget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Gerenstein; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Postpartumdepression (PPD) är vanligt förekommande och drabbar cirka 8-15 procent av alla nyblivna mammor i Sverige. Merparten av dessa kvinnor drabbas av lindrig till måttlig depressionsproblematik. Vid depression av lindrig till måttlig svå­righetergrad är psykologisk behandling rekommenderat som första insats. LÄS MER

 4. 4. Att vara ensamstående förälder till barn med autism -En kvalitativ studie av upplevelser av vardagsutmaningar och stödinsatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Single parents of children with autism; parental stress; support; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how single parents of children with autism describe their everyday life, their experience of stress, and how it affects them. The aim was also to gain more knowledge of how single parents experience and describe the support they have received and to highlight any potential areas in which this support might be improved. LÄS MER

 5. 5. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER