Sökning: "Ensemblespel"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Ensemblespel.

 1. 1. Trumsetets funktioner och roller : Ensemblemusikers upplevelser av två deltagande trumslagare i en ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Persson Caesar; [2021]
  Nyckelord :Trummor; roller; ensemble; musikalisk funktion;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt ensemblespel med två deltagande trumslagare, där fokuset låg på ensemblemusikernas uppfattning av en sådan situation. Det var även av intresse att se om trumslagarens funktion i ensemblen ändrades och undersöka möjliga strategier för att förbereda ensemblespel med två trumslagare. LÄS MER

 2. 2. Stödjande anpassningar vid ensemblespel : Ensembleundervisning med en grupp inom autismspektrum och en högstadieensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristoffer Lempiäinen; [2021]
  Nyckelord :ensemblespel; autismspektrum; ledarskap; ensemble; anpassning; specialpedagogik; didaktik. scaffolding;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på ämnet ensemblespel, och handlar huvudsakligen om lärarens didaktiska val vid detta. I teorikapitlet har jag övergripande beskrivit didaktik, specialpedagogik respektive gruppsykologi. Arbetet har en sociokulturell synvinkel som grund vilken också analysen utgår från. LÄS MER

 3. 3. Hur man uppnår en motiverande fiolundervisning: En kvalitativ studie om elevers motivation och hur läraren kan påverka den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Lustfyllt lärande; Fiol; Musikundervisning; Övning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Joyful learning; Violin; Practice; Educational science; Music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fiollärare jobbar för att motivera sina elever och vilka faktorer elever själva anser har betydelse för deras motivation vad gäller musicerande. Studien syftar också till att undersöka vilka egenskaper elever eftersöker hos en motiverande lärare. LÄS MER

 4. 4. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Design för lärande i en pop-och rockensemble : En studie i en ensembles val av design med notation respektive inspelning som huvudsaklig resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Benjamin Karlsson; Fredrik Miller; [2020]
  Nyckelord :Gehörsbaserad undervisning; Ensemblespel; Notläsning; Design för lärande; Gehörsspel; Inlärningsprocess; Inlärningsstilar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine methods of learning two different songs with sight-reading and by ear as main resources in a pop- rock ensemble. To investigate this, we constructed a band rehearsal consisting of four college students, studying music. Their assignment was to learn two newly composed songs in the pop and rock genre. LÄS MER