Sökning: "Ensiling"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Ensiling.

 1. 1. Vass som foder till häst och nötkreatur : från skörd till ensilering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Siri Sabina Johansson; [2020]
  Nyckelord :ensilering; foder; grovfoder; häst; näringsinnehåll; nötkreatur; phragmites australis; skörd; vass;

  Sammanfattning : Vass (Phragmites australis) har historiskt sett använts som foder till framförallt nötkreatur, men på senare år har den blivit föremål för diskussioner som ett alternativt fodermedel till både nötkreatur och häst. I och med bristen på grovfoder år 2018 lyftes vass fram som en möjlig ersättare till odlat grovfoder. LÄS MER

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 3. 3. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Lindgren; [2019]
  Nyckelord :grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Sammanfattning : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. LÄS MER

 4. 4. The effect of a feruloyl esterase producing inoculant along with mechanical treatment prior to ensiling on fibre digestibility of grass silage

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kiros Kelkay Haile; [2019]
  Nyckelord :ryegrass; in vitro incubation; feruloyl esterase; ensiling; meadow fescue; fibre digestibility;

  Sammanfattning : Plant fibre is the main portion of dairy cattle diets. It is also important in maintaining health and proper function of the rumen. However, digestibility of fibre is relatively low, and, in most cases, it is not more than 60%. In cell walls of grasses and cereals, lignin and hemicellulose are connected, forming a matrix. LÄS MER

 5. 5. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER