Sökning: "Enterprise Knowledge Development"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Enterprise Knowledge Development.

 1. 1. The Impact of Artificial Intelligence (AI) on CRM and Role of Marketing Managers

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tahir Iqbal; Md Nazmul Khan; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background- Emergence of artificial intelligence (AI) has transformed the dynamics of the business world. AI tools are changing the way marketers used to do business and these changes are so profound that it has become difficult for marketing managers to overlook the importance of investing in and adopting AI as an integral part of the marketing function. LÄS MER

 2. 2. The Role of an Intermediary Organization in the light of Sustainable Destination Development : A single-case study of Destination Jönköping AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Maja Ulander; Alice Savu; [2020]
  Nyckelord :sustainable development; destination development; sustainable destination development; intermediary; intermediary position; sustainable tourism; tourism industry; sustainable enterprise development;

  Sammanfattning : Background: Sustainable development is considered to be one of today's most comprehensive challenges, which will require extensive changes, adaptations and innovation in all levels of the society worldwide. Simultaneously, the social and economic phenomenon of tourism has seen remarkable growth and development over the last decades, leading to become one of the fastest-growing economic sectors in the world, as well as a key component of the evolving socio-economic progress. LÄS MER

 3. 3. Hydrografi och fiskeriförvaltning : Svenska Hydrografiska Kommissionen 1893–1901

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Gutestrand Mandarić; [2020]
  Nyckelord :Marine research; Fisheries science; Oceanography; Marine biology; Fisheries management; History of Oceanography;

  Sammanfattning : Samuel Gutestrand Mandarić, Marine Research and Fisheries Management: Swedish Hydrographic Commission 1893–1901, Umeå University: Department of Historical, Philosophical and Religious studies, Master thesis in History of Science and Ideas, 15 credits, Spring semester 2020.The aim of this thesis is to describe the development of the Swedish marine research from a scientific and institutional perspective. LÄS MER

 4. 4. Hur förändrar molnet IT-konsulters värdeskapande : En studie om hur IT-konsulters värdeskapande förändras som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärsssytem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sandra Nguyen; Oskar Steen; [2020]
  Nyckelord :IT consultant; value creation; cloud-based ERP-systems; IT-konsult; värdeskapande; molnbaserade affärssystem;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen levereras affärssystem alltmer som en molntjänst. Detta innebär att IT-konsulters värdeskapande förändras vid implementering av molnbaserade affärssystem. Besitter IT-konsulterna inte rätt expertis kan det leda till felaktiga beslut samt ineffektiva lösningar. LÄS MER

 5. 5. Enterprise Search for Pharmacometric Documents : A Feature and Performance Evaluation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Selma Edenståhl; [2020]
  Nyckelord :enterprise search; pharmacometrics; indexing; proof of concept;

  Sammanfattning : Information retrieval within a company can be referred to as enterprise search. With the use of enterprise search, employees can find the information they need in company internal data. LÄS MER