Sökning: "Enterprise Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Enterprise Risk Management.

 1. 1. Scoping the field of Enterprise Risk Management - and implementing it at Kraftringen AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Karl-Oskar Davidsson; Lennart Falkman; [2021]
  Nyckelord :Enterprise risk management; ERM; holistic; communication; decision making; resilience; robustness; black swan; implementation; uncertainties; background knowledge; protective values; limitations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enterprise Risk Management is implemented in various sectors and context. What is really know about ERM and how has the concept progressed parallel to risk research in general? This master thesis investigates some general aspects of ERM and what specific aspects of risk management research is present in current scientific literature. LÄS MER

 2. 2. A Leap of Faith and Luck. An empirical investigation how the financial inclusion and coping strategies of Kosovo’s SMEs are scaling up the local development

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Gresa Berisha; [2021]
  Nyckelord :SMEs; Financial Inclusion; Financial Access; Impact; Local Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : SMEs represent the majority of business activity among almost all economies. However, the financial market rarely meets them with appropriate financial products. This study investigates and provides empirical evidence on SMEs' financial inclusion in Kosovo and its impact on the community they operate. LÄS MER

 3. 3. Circular economy and degrowth perspectives on plastic collection and recycling on Bali

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; degrowth; plastic waste; littering; recycling; pick analysis; social enterprise. Cirkulär ekonomi; nerväxt; plastavfall; nedskräpning; återvinning; plockanalys; social företagsverksamhet.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis studies plastic littering, collection and recycling on Bali in Indonesia. Due to unsound waste management systems, low awareness and few incentives for collection, plastic waste has the tendency to leak to the environment, where it pollutes land and water, and poses a threat to wildlife and human health. LÄS MER

 4. 4. Enterprise Risk Management Implementation and Default Risk: Evidence of Bank Industry in China and Nordic Countries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jiabao Yan; Junyu Wang; [2020]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; chief risk officer; bank performance; text-based method; LASSO; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the development of the global economy in the 21st century, enterprise risk management (ERM) has been more impactfully implemented by firms. Academics have studied the relationship between ERM and firms’ performance, yet few studies have covered the relationship between ERM and default risk, let alone the comparison study between banks in China and banks in Nordic countries, the two important markets in Asia and Europe. LÄS MER

 5. 5. Strukturering och dokumentation av en produktionsprocess : En fallstudie om klassificering av kritiska artiklar samt risker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonas Milsten; Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Material acquisition; Production process; Enterprise Resource Planning; ABC analysis; ABC classification; Kraljic matrix; Risk management; Training Within Industry; Job Instruction Training; Materialanskaffning; Produktionsprocess; Affärssystem; ABC-analys; ABC-klassificering; Kraljics matris; Riskhantering; Training Within Industry; Job Instruction Training;

  Sammanfattning : I många organisationer runt om i världen växer behovet av att hantera och strukturera information. Med hjälp av ett systemstöd är detta möjligt, i vilket dokumentation om processer på ett företag kan hanteras. LÄS MER