Sökning: "Enterprise Risk Management"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Enterprise Risk Management.

 1. 1. The Internal Mechanisms of an International Arms Trade Network - The Case Study of Armscor Global Defense : The applicable network perspective of the Uppsala model for a multinational enterprise.

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Albin Brahimi; Danielle Lee; [2022]
  Nyckelord :Innovation; entrepreneurship; arm dealers; defense sector; internationalization; globalization; networking theory; Uppsala model; risk management;

  Sammanfattning : The process by which a firm internationalizes has long been a topic of discussion in academia. Several models, hypotheses, and theories have been created to explain how a company expands and sells its products to a new market. However, each industry and pathway to internationalization has yet to be explored. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin: Svenska företags riskhantering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Nils Hysing; Loei Helmi Zadeh; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; financial risks; political risks; trust; enterprise risk management; Bitcoin; finansiella risker; politiska risker; förtroende; riskhantering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en global kryptovaluta som har ökat kraftigt i värde och därmed fått en allt större betydelse på marknaden. Då valutan är relativt ny och inte har ett centraliserat styre uppstår olika typer av risker som exempelvis företags förtroende för ett nytt ekonomiskt system, politiska regleringar samt en högre volatilitet i jämförelse med fiatvalutorna. LÄS MER

 3. 3. Integration of Enterprise Risk Management and Performance Measurement System towards a better strategic decision : A Study of small Swedish manufacturing companies within the tech industry.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Forsberg; Vicky Panici; Hamed Jami; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Risk Management; Risk Management Methods; Performance Measurements; strategic decision making; integration;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to examine and provide knowledge of how integration between enterprise risk management (ERM) t and performance measurement systems (PMS) can support the companies towards improving strategic decision-making within small Swedish manufacturing tech companies. The proceeding purpose was also to research challenges occurring when integrating enterprise risk management and performance measurement systems and further study how the challenges can be mitigated. LÄS MER

 4. 4. The Hedging Premium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Mathiasson; Philip Hausenkamph; [2022]
  Nyckelord :Risk Management; Hedging; Firm Value; Insider Ownership; Foreign Ownership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar Date: 2022-06-01 Course: BUSN79, Degree Project in Accounting and Finance Authors: Jakob Mathiasson & Philip Hausenkamph Examiner: Reda Moursli Key Words: Risk Management, Hedging, Firm Value, Insider Ownership, Foreign Ownership Purpose: The purpose of this paper is to investigate the impact of hedging derivatives on firm valuation in present time, as well as the partial effect of different corporate ownership structures affecting the relationship between hedging and firm value. Methodology: The econometrical approach is based on a random effects model, however also complimented by a fixed effects model. LÄS MER

 5. 5. Water Risk Assessment of Agricultural Raw Materials in a Global Supply Chain : A Case Study of IKEA

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Victoria Berggren; [2022]
  Nyckelord :Water Risk Assessment; Freshwater; Water Depletion; Water Availability; Agricultural Raw Materials; Soy; Palm Oil; Agricultural Management Practices; and Material Sourcing; Riskbedömning för vatten; sötvatten; vattenbrist; vattentillgång; jordbruksråmaterial; soja; palmolja; jordbruksförvaltningsmetoder och materialförsörjning;

  Sammanfattning : Current mass consumption and production patterns have led to an unsustainable use of natural resources, including freshwater, which is one the most crucial natural resources for people and the planet. Agricultural production systems are alone responsible for 72 percent of all global water withdrawals. LÄS MER