Sökning: "Entman"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Entman.

 1. 1. “Den glade lille killen med bångstyrig lugg” - En kvalitativ innehållsanalys av svenska dagstidningars rapportering om två försvunna pojkar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :William Hernvall; Hamilton Steiner; [2020-02-13]
  Nyckelord :Dante; Mahmoud; Falkenberg; Värmdö; försvunna barn; etnicitet; representation; gestaltning; Dante; Mahmoud; Falkenberg; Värmdö; missing children; ethnicity; representation; framing;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how two missing 12-year old boys, Dante and Mahmoud, and their disappearance are portrayed in news articles in the four largest daily newspapers in Sweden; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet. Another intention was to analyze the amount of articles about each case, in the same newspapers. LÄS MER

 2. 2. Vem talar för den som säljer sin kropp? - En kvantitativ studie om gestaltningen av prostitution i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrik Lindblom; Sean O´Brien; [2020-02-13]
  Nyckelord :Kvantitativ innehållsanalys; prostitution; sexarbetare; Entman; gestaltning.; quantitative content analysis; prostitution; sexworkers; Entman; framing.;

  Sammanfattning : This is a study of how prostitution is portrayed in Swedish mainstream media. More specifically, a quantitative content analysis for the purpose of answering the question of who and what is given the space to define prostitution in four of the biggest newspapers in sweden. LÄS MER

 3. 3. A comparative critical discourse analysis of the news coverage of the rape law reform in Sweden and Denmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Helene Sørensen-Diercksen; [2020]
  Nyckelord :Rape; consent; gender equality; news media; critical discourse analysis; framing Voldtægt; samtykke; ligestilling; nyhedsmedier; kritisk diskursanalyse; framing; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the discourse concerning the consent-based rape law reform in Sweden and Denmark. Sweden implemented the consent-based rape law July 2018 and has since been evaluating the law while the current Danish government promised that the law will change to a consent-based law. LÄS MER

 4. 4. Hur klimatförändringskommunikationen påverkar individens vilja att engagera sig — en mediaanalys av tre framstående tal från opinionsbildare inom klimatförändringsdebatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sigrid Bernulf; [2020]
  Nyckelord :klimatförändringskommunikation; frame analysis; Greta Thunberg; Al Gore; Donald Trump; nya klimatrörelsen; ekologisk modernisering; klimatförnekelse; Robert Entman; Stuart Hall; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper aims to examine how the framing of climate change communication affects people’s will to change their behavior. Certain frames resonate with some audiences, and not with others. As such, they also mobilize some individuals to action, and rally others to opposition. LÄS MER

 5. 5. Legitimacy During Coup Attempts: : A comparative study about the US media framing of coup attempts in Venezuela (2002) and Turkey (2016)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Attila Atik; Jean Jabbour; [2019]
  Nyckelord :US media; Chavez-Venezuela; Erdogan-Turkey; coup attempts; Legitimacy; Framing.;

  Sammanfattning : This study aims to describe and compare the differences and similarities for US mainstream media’s representation of two different coup attempts by using Robert Entman’s Framing theory in terms of legitimacy. The chosen cases are the coup attempt in Turkey (2016) which is an US ally, having a right-wing government and the coup attempt in Venezuela (2002) which has a strained relationship with the US and having left-wing government. LÄS MER