Sökning: "Entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1696 uppsatser innehållade ordet Entreprenörskap.

 1. 1. Att upptäcka potentiellt toxiska ledare vid chefsrekrytering : En kvalitativ studie med hjälp av erfarenheter från rekryteringskonsulter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Theo Wik; Julia Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :Toxic leadership; Executive search; Management recruitment; Recruit; Recruitment; Recruiting; Rekryteringsprocess; Chefsrekrytering; Ledarskap; Dåligt ledarskap; Toxiskt ledarskap;

  Sammanfattning : In the following essay, we examine how recruitment consultants avoid and prevent recruiting toxic leadership. To investigate this topic, a qualitative study was applied, where five recruitment consultants were interviewed in order to tell us about their experiences on the subject. LÄS MER

 2. 2. Predicting quality in leader-member exchange relations : The role of Impersonal Trust in predicting LMX-quality

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Soma Ahmadi; Oscar Bauer; [2021]
  Nyckelord :LMX-relations; Impersonal Trust; Attribution Theory; Organization; leadership; Management; Structural Equation Modeling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to test if the impersonal trust sub-constructs serve aspredictors of quality in LMX-relations. By performing structural equation modelingwith empirical data, a model was developed that optimally predicts quality in LMXrelations. LÄS MER

 3. 3. Receptet på en framgångsrik introduktionsprocess : En kvalitativ studie om vilka erfarenheter nyanställda upplever som meningsfulla för att sociala band och hur erfarenheterna kan bidra till organisationers formulering av introduktionsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johansson Elin; Elsa Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk socialisering; introduktionsprocess; sociala band; nyanställd;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase an understanding of the importance of organizational socialization in an introduction process based on employees' experiences. Our hope is to clarify which aspects are meaningful for a new employee in order to tie social bonds to the workplace, while those aspects also promote organizations' way of formulating their introduction process. LÄS MER

 4. 4. Tourism has impacts on smaller destinations too : A questionnaire study to determine any tourism effects on smaller destinations and its residents.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felicia Carlström; Johanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :tourism; destination; rural tourism; triple bottom line; sociocultural effects; economic effects; environmental effects; Glasriket; residents’ attitudes; seasonality;

  Sammanfattning : Tourism is something that today is very common for most parts of the world. Tourism effects is a phenomenon that focuses on the effects of tourism which can affect destinations and residents in different ways. The most common are social, cultural, environmental and economic impacts. LÄS MER

 5. 5. Examensarbetets (o)nyttainför arbetslivet : En abduktiv studie om examensarbetets effekter införarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Andersson; Felicia Carlsson; Elin Hörvallius; [2021]
  Nyckelord :Examensarbete; självständigt arbete; kompetens; färdigheter; arbetsliv; kommunikation; självständighet; samarbete; arbetsförberedande; integrering; arbetsgivare; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva huruvida examensarbetet bidrar med färdighet och kompetens inför arbetslivet. Syftet är att bredda kunskapen kring vad examensarbetet bidrar till och att bidra med underlag för diskussioner kring examensarbetets uppbyggnad och dess samverkan med näringslivet. LÄS MER