Sökning: "Entreprenörskap"

Visar resultat 1 - 5 av 1560 uppsatser innehållade ordet Entreprenörskap.

 1. 1. De inkuberade företagen - Är det värt det? : En jämförande studie om inkuberade företags förväntningar samt upplevelser av en Inkubator.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Möcander; [2020]
  Nyckelord :Business incubation; Incubation process; Social network in business; Business trust; Start up business; Business network.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En inkubator är ett entreprenöriellt utvecklingsprogram för nystartade företag med utgångspunkt att effektiva deras uppstartsprocess. Företag ingår i en inkubation under en tidsbestämd period där de erbjuds affärsutveckling och rådgivning. De agerar i inkubatorns kontorslokaler tillsammans med andra inkuberade företag. LÄS MER

 2. 2. Enterprise Modeling As a Competitive Advantage

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bahram Nouraei; Angela Filipa Duarte Ferreira; [2020]
  Nyckelord :Enterprise Modeling; Enterprise Architecture; Change Management; Business Analysis; Competitive Advantage; Agile Management; Knowledge Integration; Corporate Agility; Entrepreneurship; Verksamhetsmodellering; Verksamhetsarkitektur; Förändringsledning; Affärsanalys; Konkurrensfördelar; Agil Management; Kunskapsintegration; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : This paper investigates the contribution of enterprise modeling to the emergence and sustainability of the firm’s competitive advantage using the theoretical model developed by Chandra S. Mishra (2017). Agility, alertness, knowledge integration and business model mechanisms have been identified as the main sources of competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. Managing Communication Across Cultures : A qualitative study of leaders' way of communicating with their culturally diverse teams

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Rayane Barros; Arbesa Idrizi; [2020]
  Nyckelord :Culture; Leadership; Communication; Cultural diversity; Teams; Sweden; Multicultural Environment;

  Sammanfattning : Globalization has helped to increase the movement of people between countries and has also affected organizations through increased international operations. This mean that companies are also significantly more heterogeneous internally than they have been in previous years with more people from different cultures working together. LÄS MER

 4. 4. Hur främjas den lokala centrumhandeln? : En studie om hur handlare arbetar med lokal affärsutveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Athanasios Karagias; Adin Joldic; [2020]
  Nyckelord :Lokal handeln; mötesplats; närhet; upplevelser och lokal affärsutveckling.;

  Sammanfattning : I takt med globaliseringens och digitaliseringens framfart har e-handel och dylikt konsumtionsmönster på senare blivit en trend, vilket utmynnar till en strukturomvandling beträffande konsumtion till en mer digital konsumtion. Strukturomvandlingen har haft en inverkan på den lokala handeln, mer specifikt centrumhandeln. LÄS MER

 5. 5. A Landscape of Deep-Tech and Venture Capital in Europe

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexa Edström; Alexander Klinger; [2020]
  Nyckelord :venture capital; digitalization; european venture capital; startup growth; value creation; equity financing; entrepreneurship; d riskkapital; digitalisering; europeiskt riskkapital; startuptillväxt; värdeskapande; kapitalfinansiering; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Considering that technology is developing at a rapid pace, the venture capital landscape changes due to R&D and product maturity life cycles shortening dramatically compared to 50 years ago, thus impacting the portfolio of a VC and its future investment opportunities. However, this relationship between digitalization and venture capital remains underexamined in literature. LÄS MER