Sökning: "Entreprenörskapsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Entreprenörskapsutbildning.

 1. 1. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Ung företagsamhets påverkan på elevers entreprenöriella intentioner : Ett aktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Eric Nilsson; Albin Carlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Flertalet länder har, för att få fler människor att starta eget företag, investerat i olika entreprenörskapsutbildningar. Dessa entreprenörskapsutbildningar har startats i syfte att främja entreprenöriella intentioner och forma de viktiga förmågor som krävs för att bli entreprenör. LÄS MER

 3. 3. Effekter av entreprenöriell utbildning : Med SORIS som utgångspunkt, deltagares upplevelser och utvecklingsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Veronica Mårtensson; Olle Norberg; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; entreprenöriella processer; processer; upplevelsebaserat lärande; utveckling; utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra genom en transformativ studie kring hur entreprenörskapsutbildning kan utvecklas och formas. Med utgångspunkt i hur SORIS entreprenöriella utbildning upplevdes och hur den kan utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap i skolan. En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marija Linser; [2013]
  Nyckelord :betygssättning; entreprenör; entreprenöriell pedagogik; entreprenöriellt lärande; entreprenörskap; entreprenörskapsutbildning; genus; jämställdhet; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka elevernas uppfattningar om vad entreprenöriellt lärande är och hur det bedrivs. De frågor som ställts och som undersökningen ska svara på är följande: · Vad är entreprenöriellt lärande och genom vilka aktiviteter tycker eleverna att de lär sig entreprenörskap? · Vilken betydelse har Ung Företagsamhet för entreprenöriellt lärande? · Motsvarar betygssättningen de krav som ställs på entreprenöriellt lärande? · Har eleverna inflytande på undervisningen? · Hur arbetar lärarna med genusfrågor när det gäller entreprenöriellt lärande? Teorierna som har använts för att tolka insamlade data är Copes teori om lärande och motivationsteorin. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskapsutbildning för framtiden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Björn Bergström; Alexander Hjertström; [2012]
  Nyckelord :Entrepreneurship education; Skills; Knowledge; Support Functions Target group; Attitudes Pedagogy;

  Sammanfattning : Increasing innovation and entrepreneurship has been identified as a key target for sustained growth and welfare, both in Sweden and abroad. Therefore, many countries have recognized the need to equip students with entrepreneurship education and to integrate skills associated with entrepreneurship into the various curricula. LÄS MER