Sökning: "Entreprenadavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Entreprenadavtal.

 1. 1. Tidsförlängning och underrättelseskyldighet vid hinder – En jämförande analys av AB 04 och NS 8405

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Simon Gille-Johnson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; Entreprenadrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish and Norwegian construction contract law is mainly regulated by standard-form contracts. In NJA 2018 p. 643 the Swedish Supreme Court takes guidance from the Norwegian standard-form contract NS 8405 and Norwegian construction contract law literature to decide the extent of a regulation in AB 04. LÄS MER

 2. 2. Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Arkhem Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :Civilrätt; Komparativ rätt; Förmögenhetsrätt; Entreprenadrätt; Civilprocessrätt; Entreprenadavtal; AB 04; FIDIC; Tvistelösning; Alternativ tvistelösning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. LÄS MER

 3. 3. Likställda arbeten i entreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ronnie Widmark; [2020]
  Nyckelord :Likställda arbeten; ÄTA-arbeten; Föranledda arbeten; AB 04 2:4; ABT 06 2:4; Likställd ÄTA; entreprenad; entreprenadrätt; entreprenadavtal; tillkommande arbeten i entreprenad; Entreprenadjuridik; entreprenörens rätt till ersättning; extra betalning; NJA 2015 s. 3;

  Sammanfattning : Vid entreprenader förekommer ett begrepp som kallas ÄTA (Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete). Ett ÄTA-arbete uppstår när beställaren under entreprenadtidens gång föreskriver något som inte är angivet i kontraktshandlingarna. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsredovisning i entreprenadrätten – Om kostnadsredovisning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johannes Edvardsson; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; private law; avtalsrätt; entreprenadrätt; construction law; standardavtal; AB 04; redovisning; kostnadsredovisning; allmänna bestämmelser; löpande räkning; självkostnadsprincipen; general conditions of contract; contract; tolkning; avtalstolkning entreprenad; entreprenadavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Standardavtalet AB 04 utgör sannolikt avtalsinnehåll i de flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige. Enligt villkoren i AB 04 kan priset för en utförd entreprenad bestämmas enligt den så kallade självkostnadsprincipen. LÄS MER

 5. 5. ÄTA-arbeten – Om ofullständighet i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Amanda Hakansson; Philippa Kampe; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbete; Entreprenadavtal; Utförandeentreprenad; AB04;

  Sammanfattning : Varje entreprenad är unik på så sätt att den i något eller i några avseenden skiljer sig från andra entreprenader. Det kan handla om att uppföra en byggnad snarlik en annan, det som skiljer entreprenaderna åt är att inblandade parter, avtal, utförande av arbetsuppdraget samt tillkommande ÄTA-arbeten kommer att, på ett eller annat sätt skilja sig åt mellan varandra. LÄS MER