Sökning: "Entreprenadjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Entreprenadjuridik.

 1. 1. Analys av hur Kalix industrihotell AB styr sina byggprojekt

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Peder Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Byggledning; byggstyrning; byggprocesser; byggherre; fastighetsförvaltare; fastighetsförvaltning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att analysera hur Kiab som fastighetsägare och byggherre styr sina byggprojekt och lokalanpassningar. Målet är att examensarbetet ska bidra till att det finns tydliga rutiner och metodstöd för styrning av Kiabs byggprojekt och lokalanpassningar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av prissökningar - En studie av påverkan på byggprojekt i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Max Gref; Miran Lurr; [2022]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; samverkan; kostnadsökningar; leveransstörningar; index; interorganisatoriska projektorganisationer; marknadskoncentrationer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The volatile market situation in recent years has led to a conflict between client and contractor with regard to unusual price increases and delivery disruptions. There is rarely a common understanding in the project organization on how to deal with these, which can affect the relationship between the client and the contractor. LÄS MER

 3. 3. ÄTA-arbeten - särskilt om entreprenörens rätt till tidsförlängning till följd av ÄTA-arbeten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Nyfors; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; ÄTA-arbeten; Tidsförlängning; Entreprenad; AB; standardavtal; formaliakrav; skriftlighetskrav;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ÄTA-arbeten vid offentlig upphandling. En analys av rätten till ÄTA-arbeten och hur kostsamma arbeten kan motverkas av beställaren.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Larsson; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadjuridik; standardavtal; ÄTA-arbeten; ansvarsfördelning; offentlig upphandling; AB 04; ABT 06.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En studie av hur entreprenadsumman i ett betongbroprojekt påverkas av ÄTA – arbeten och avvikelse : En fallstudie av 4 broprojekt utförda av Veidekke Entreprenad AB Anläggning Sydväst

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nehad Saleh; [2020]
  Nyckelord :deviations; client; concrete; bridge constructions; finance; construction law; main contractor; turnkey; execution contract; contract changes; avvikelser; beställare; betong; brokonstruktioner; ekonomi; entreprenadjuridik; huvudentreprenör; totalentreprenad; utförandeentreprenad; ÄTA-arbeten;

  Sammanfattning : Anläggningsprojekt är idag allt fler på grund av att den infrastruktur som byggdes på mitten på 1900-talet inte längre uppfyller dagens ställda krav. I takt med att större entreprenader utförs idag, krävs även större resurser och bättre samspel mellan beställare och entreprenörer. LÄS MER