Sökning: "Entrepreneur Failure"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Entrepreneur Failure.

 1. 1. Why Open Data Applications fail : A multiple case study of five Swedish open data applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Adrian Bratteby; [2019]
  Nyckelord :open data; open data application; public sector; citizen innovation; startup failure; business model; public goods; öppna data; öppna data applikationer; open data applications; offentlig sektor; medborgarddriven innovation; startup-misslyckanden; affärssmodeller; kollektiva varor;

  Sammanfattning : In the 21st century data has become a very valuable resource, being collected by individuals, companies, organizations and governments. Unfortunately, as more and more data is being collected, more time is also spent on locking it up, centralizing power and knowledge to a few actors. LÄS MER

 2. 2. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. LÄS MER

 3. 3. It is obvious that they are not afraid of what this might do : A Qualitative Minor Field Study of International Female Entrepreneurs in Thailand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Michelle Crambé Lundh; Nellie Wedin; [2019]
  Nyckelord :Female Entrepreneurship; Thailand; SME;

  Sammanfattning : For as long as internationalization has been a research topic, the risks surrounding it has been discussed. Several theories have emerged concerning how to go about international business, which entry modes and strategies to use as well as which markets to enter and at which pace - everything in order to reduce the risks of business failure. LÄS MER

 4. 4. Partnering : Möjligheter och risker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Delimedjac; Nelly Sinik; [2019]
  Nyckelord :Partnering; samverkan; samverkansentreprenad; byggbranschen; entreprenadform; entreprenör;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i samarbete med NOCA Teknik AB som är ett projekt- och byggledningsföretag med bas i Göteborg. Partnering, även kallat utökad samverkan, är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Entrepreneurial Failure and Human Capital on Learning : A multiple case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sandro Anicic; Etana Orahem Gorge; Kiril Peychev; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurial Failure; Entrepreneurial Learning; Human Capital;

  Sammanfattning : Failure is something which most people probably try to avoid. However, even though entrepreneurial failure can put the entrepreneur through emotional, social and financial stress, it can also be viewed as a learning experience (Ucbasaran et al. LÄS MER