Sökning: "Entrepreneur s"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden Entrepreneur s.

 1. 1. The value of risk management in a young startup

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Holmberg; Jacob Lejdborg; [2019-08-09]
  Nyckelord :Risk; Uncertainty; Entrepreneur; Risk Propensity; Real Option Analysis; Real Option Lens;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. How Do Refugees Become Entrepreneurs in Sweden? - A Case Study of Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sisay Tadesse; [2019-07-08]
  Nyckelord :Refugee; Entrepreneur s; Entrepreneurship; Immigrant;

  Sammanfattning : Background and Problem: Refugee entrepreneurship has as of late gathered a significant scholastic and political intrigued across the globe. The rate of scientific distribution has taken off within the final few a long time due academic urgency to the field taking after the ''refugee crisis'' all things considered the inquire about field is right now immature with the existing writing scattered over different and regularly disengaged disciplines, which receive distinctive concepts, sample characteristics and methodology. LÄS MER

 3. 3. Exploring the uncertainty in start-ups from bootstrapping, effectuation and scrum perspective

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Athanasios Vatalis; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand to what extent the principles of bootstrapping, effectuation and scrum are implementedtogether in a start-up and how do they relate to the uncertainty.By conducting a qualitative research method, the data were collected through semi-structured interviews and introspection. LÄS MER

 4. 4. Hyra eller köpa rörläggarutrustning?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Felix Forsgårdh; Karl Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Rental machines; renting; renting versus buying; cost comparison; construction equipment.; Maskinuthyrning; hyra; hyra kontra köpa; kostnadsjämförelse; byggutrustning;

  Sammanfattning : This report will try to give clarity in when and if it is most advantageous for a specific pipelaying entrepreneur to invest in buying pipelaying-equipment or renting it to their pipelaying-projects. The purpose of the report is also to give the reader a good perception of both alternatives as it could be a useful tool in future procurements. LÄS MER

 5. 5. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Louise Berger; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; svenska lantbrukare; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner). LÄS MER