Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i barns språkutveckling : En intervjustudie om utemiljöns möjligheter att locka till lek som främjar den språklig utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanna Tillström; [2019]
  Nyckelord :Preeschool; play; language development; outdoor enviroments; preeschool teachers role in play; Förskola; lek; språkutveckling; utemiljö; förskollärarens lekroll;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language development among the children. Focus lays on both the things that happen in the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach childrens play to promote the language development. LÄS MER

 2. 2. Stabilisering av Aluminiumreducerad AOD-slagg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Fredrik Axelsson; [2019]
  Nyckelord :AOD; slagg; sönderfall; metallurgi;

  Sammanfattning : Slagg har historiskt använts som konstruktionsmaterial i olika applikationer. Alla typer av slagg passar inte på grund av otillräckliga egenskaper. Vid produktion av höglegerat rostfritt stål så är slaggen mycket kalkrik, vilket leder till sönderfall på grund av absorption av vatten. LÄS MER

 3. 3. En F-6 skola på Mälarängen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amy Ekblom Bickham; [2018]
  Nyckelord :Mälarängen; Grundskola; F-6;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är skolan en plats där elever får chansen att lära sig, trivas och växa som individer. Samtidigt är bristande motivation bland studenter ett ökande fenomen. I det här projektet har jag utformat en skola som syftar till att hjälpa och motivera eleverna. LÄS MER

 4. 4. Inneklimat i kontorsmiljö : Utvärdering av inneklimat i en kontorsmiljö med fokus på ventilationen

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Alhakim; Roz Hakim; [2018]
  Nyckelord :Enviroments; Ventilation; productivity; flow; supply air; exhaust air; carbon dioxide; ppm; temperature; Miljö; Ventilation; produktivitet; flöden; tilluft; frånluft; koldioxid; ppm; temperatur;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar människan ca 90 procent av sin tid inomhus, vilket innebär att människan befinner sig i konstgjort inomhusklimat. Då människan tenderar att befinna sig inomhus är det stor vikt att ventilationen ska fungera så bra som möjligt och att inomhusklimatet är tillfredsställande för vårt välmående och välbefinnande på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap : Relationen mellan planering och nyttjande av inomhuslokaler på en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Maria Fahlström; [2018]
  Nyckelord :förskola; inomhuslokal; lärandemiljö; naturvetenskap; utforskande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ premises are planned and how they are used. The study focusing on learning enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of semistructured interviews. LÄS MER