Sökning: "Enviroments"

Visar resultat 16 - 20 av 34 uppsatser innehållade ordet Enviroments.

 1. 16. Växthuskackerlackan, Pycnoscelus surinamensis (L.) : bekämpning i känsliga miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hanna Garanto; [2015]
  Nyckelord :Pycnoscelus surinamensis; växthuskackerlacka; IPM; skadegörare; växtskydd; bekämpning; botanisk trädgård;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete beskrivs, och diskuteras, växthuskackerlackan (Pycnoscelus surinamensis (L.) utifrån den information som framkommit genom en litteraturstudie. P. surinamensis är en växtskadegörare som äter på unga växtdelar. LÄS MER

 2. 17. Förebyggande arbete mot våld och hot om våld inom socialtjänsten : En kartläggning av chefers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Karlsson; Anna-Sara Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dealing with threats and violence at the workplace is a reality for many social workers, where a majority of them have to face client oriented incidents at least once during their career. Incidents are most commonly expressed as threats and harassments, but can also take place in the form of physical violence. LÄS MER

 3. 18. Interior Design and Navigation in Virtual Reality

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Jesper Tingvall; [2015]
  Nyckelord :virtual worlds; virtual enviroments; navigation techniques; head-mounted display; virtual reality; interior design;

  Sammanfattning : This thesis examined how virtual reality could be used in interior design. The thesis was limited to virtual reality experienced using a head mounted display. The Method was to integrate virtual reality into an existing interior design software called CET Designer. LÄS MER

 4. 19. Dagsljusets gestaltande förmåga : en studie av dagsljuset och dess samverkan med vegetation i inglasade miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Strand; [2014]
  Nyckelord :Dagsljus ; ljus; ljusdesign; design; inglasad miljö; botanisk trädgård; visuell utvärdering; material; växter; rumslighet;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har som syfte att undersöka dagsljusets gestaltande förmåga i inglasade miljöer. Hur det är möjligt att använda dagsljuset i samverkan med växtlighet samt färg, form och textur hos miljöns fysiska element för att påverka den rumsliga upplevelsen. LÄS MER

 5. 20. ISLAM PÅ NÄTET - Ett svenskt muslimskt cyberlandskap i förändring

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ann-Cathrine Andersson; [2013-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is based on the discussion of the rapid development and use of the Internet and its role in transforming the religious landscape. More specifically it focuses on the Swedish Muslim cyber landscape and how this has changed over the passed twelve years. LÄS MER