Sökning: "Enviroments"

Visar resultat 21 - 25 av 34 uppsatser innehållade ordet Enviroments.

 1. 21. A Heuristic Approach to the Multiagent Pursuit and Evasion Problem in Polygonal Enviroments

  Kandidat-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Felix Blumenberg; Mats Malmberg; Fredrik Båberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper heursitic algorithms are developed for the pursuit evasion problem in polygonal enviroments.In this problem, continuous trajectories shall be constructed for a group of pursuers, searching for anevader, in such a way that the evader is guaranteed to be seen at some time during the search. LÄS MER

 2. 22. Naturvärdesbedömning av naturreservatet Blänkabacken, i Örebro kommun : Inventering av signalarter med fokus på mossor och lavar som indikerar höga naturvärden i skogsmiljöer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Kristin Pettersson; [2011]
  Nyckelord :indicator; bryophytes; lichens; biodiversity; inventory; signalarter; mossor; lavar; naturvärdesbedömning; naturvärde; inventering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Matematik : Pedagogers syn på inlärning av matematik i en förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malaktaj Shojaei; [2010]
  Nyckelord :Matematik; kunskap; interaktion; motivation; meningsfullhet; lust; lek och lärande;

  Sammanfattning : Many researches demonstrates that children who deal with matematics in a meaningful context early in their age, will manage a much wider context later in school. The purpose of this work is to highlight the importence of teacher´s view on matematics and how matematics can be visible for the children when they are in a preschool age. LÄS MER

 4. 24. Barnen bakom missbruket : yrkesverksammas erfarenheter av gruppen som stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Agneta Wendel; [2010]
  Nyckelord :barn; missbrukande föräldrar; grupper; stöd; yrkesverksammas erfarenheter;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to study how the communities work with groups as a support to children with addictive parents, and to increase my understanding of the groups meaning as a support. My main questions have been: How are the child group sessions formed? What kind of experience does the group leaders have regarding their functions? The study is a qualitative investigation that has been turned to prefessionals in the subject area and  is based on 6 interviews and secondary sources. LÄS MER

 5. 25. Små rum i rummet, om hur pedagoger i två praktiker ser på hur barn påverkas av sin förskolas fysiska innemiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Frida van den Bosch; [2009]
  Nyckelord :reggio emilia; innemiljöer; förskolan; lärande;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I bakgrunden beskrivs tidigare forskning kring förskolans miljöer. Hur den svenska försko-lans miljöer sett ut och ser ut idag. Jag beskriver också Reggio Emilia filosofins uppkomst samt dess tankar om förskolans miljöer. LÄS MER