Sökning: "Enviroments"

Visar resultat 6 - 10 av 33 uppsatser innehållade ordet Enviroments.

 1. 6. Beslag i IT-miljö : - en dragkamp mellan integritet och effektivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Beslag; IT-miljö; Straffproceessuella tvångsmedel; 27 kap. rättegångsbalken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. SPRÅKUTVECKLINGEN HOS BARN OCH UNGDOMAR MED UNILATERAL HÖRSELNEDSÄTTNING En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maria Bjureen; [2017-06-12]
  Nyckelord :Barn; ungdomar; unilateral hörselnedsättning; språkutveckling;

  Sammanfattning : AbstractEssay/Thesis:Scientific thesis, 15 hpProgram and/or course:Programme in Audiology, AUD 620Level:First CycleSemester/year:St 2017Supervisor:Traci FlynnExaminer:André SadeghiReport No:xx (not to be filled in by the student/students)Keyword:Children, adolescents, unilateral hearing loss, language developmentBackground:Amplification helps minimise the negative effects on the language development. Universal screening of hearing aids in identifying hearing loss earlier in life. LÄS MER

 3. 8. NO CHILL - An anxious exploration into architectural design for healing enviroments

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :DANIELA DIACONU; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Gröna utemiljöers betydelse inom psykiatrivården : erfarenheter från projektet Östra Sjukhusets heldygnsvård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Smedbro; [2017]
  Nyckelord :gröna utemiljöer; psykiatrivården; psykisk ohälsa; psykiska störningar; miljöpsykologi; vårdmiljöer; Östra Sjukhusets heldygnsvård;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gröna utemiljöers betydelse i anslutning till psykiatrivården och hur de kan påverka psykisk ohälsa som behandlas och diagnostiseras inom den typen av vård. Uppsatsen är en litteraturstudie som är kompletterad med erfarenheter från White Arkitekters projekt med Östra sjukhusets heldygnsvård. LÄS MER

 5. 10. Vad har barn rätt till och vad behöver de... egentligen? : En jämförande studie av barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang i Sverige och Kambodja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anne Rymoen; Josefin Lärking; [2017]
  Nyckelord :happiness; norms; preschool education; comparative study; Sweden; Cambodia; lycka; normer; förskola; jämförande studie; Sverige; Kambodja;

  Sammanfattning : Denna jämförande, empiriska studie genomfördes under vårterminen 2017 och är skriven med inspiration av en hermeneutisk forskningsansats, en sociokulturell teoribildning samt ett normkritiskt och bildpolariserande arbetssätt. Syftet med vårt examensarbete var att, utifrån semistrukturerade intervjuer och bildanalyser av utbildningsmiljöer, undersöka möjlighetsskapande normer i barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang samt att söka förståelse för hur vuxnas normer påverkar vilka möjligheter barn ges i den kontext som de befinner sig i. LÄS MER