Sökning: "Environmental Psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden Environmental Psychology.

 1. 1. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 3. 3. My Organization Wants Me to Do What? The Effect of Implementing the B-Corp Certification on Employee Pro-Environmental Behavior

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Dorottya Balla; Tom Runesson; [2019]
  Nyckelord :pro-environmental behavior; commitment; organizational change; life satisfaction; norm-activation model; value-belief and norm framework; social exchange theory; theory of planned behavior; B-Corp Certification.;

  Sammanfattning : In today’s society, environmental concern might be at a historical peak. 2778 companies in 60 countries have now acquired the Benefit-Corporation (B-Corp) Certification in attempts to demonstrate their environmental responsibility. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen vi är och bär : om naturens betydelse för vem vi upplever oss vara

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Kerstin Ekeland Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Ethnology; Latour; actor-network theory ANT ; environmental psychology; narrative; Kaplan; ART; nature; biology; culture; Etnologi; Latour; ANT; aktör-nätverk teori; miljöpsykologi; narrativ; berättelse; ART; natur; kultur; biologi;

  Sammanfattning : Does our cultural background colour our perception of nature? And if so, can it be seen when asked about early childhood memories? These were some of the starting questions I was pondering over after a walk in the forest with 5 women from different continents. Even if we were about same age, it was quite clear that what we saw and how we perceived the surroundings differed. LÄS MER

 5. 5. Besökscentrum vid Söderåsen från Åstorp : ett gestaltningsförslag till ny entré utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rasmus Efraimsson; [2018]
  Nyckelord :besökscentrum; Söderåsen; entré; gestaltning; naturområde; Åstorp; gestaltningsförslag; Naturvårdsverket; Söderåslänken;

  Sammanfattning : Bakgrunden till att göra ett gestaltningsförslag för en ny entré till Söderåsen utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer för entréer till Nationalparker grundar sig på Elisabeth Möllerströms (2013) masterarbete Söderåslänken. Hon har med Åstorps centrum som utgångspunkt planerat för en länk till Söderåsen, vilken hon kallar Söderåslänken. LÄS MER