Sökning: "Environmental scandal"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Environmental scandal.

 1. 1. Stock market response to unsustainable conduct within listed companies

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Preet Kawal Kaur; Claudia Koozi; [2021-07-13]
  Nyckelord :Corporate scandal; Social scandal; Unethical act; Environmental scandal; Stock price; Investing Reaction; CSR; Behavioral Finance; Sustainability;

  Sammanfattning : News spreads quickly in our rapidly innovative world, which has implications for companies when scandals are exposed to the public. In this report, we explore whether there is a connection between unethical actions and the reaction and publication of those acts in terms of environmental and social issues. LÄS MER

 2. 2. The Pursuit of environmentally-friendly transportation: The role of two advocacy coalitions in developing emission standards for heavy-duty vehicles in the EU

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustaf Bergh; [2020-11-06]
  Nyckelord :heavy-duty vehicles; emission standards; the automotive industry; environmental concerns; advocacy coalitions; governance; beliefs; policy-oriented learning;

  Sammanfattning : In recent years, the environment has become a central theme in the EU. Policies for protecting the environment have been adopted, while, at the same time, the EU has developed into a multi-layered political system subject to lobbying and maintaining of interests in the policy-making process. LÄS MER

 3. 3. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER

 4. 4. Vilka är handlingarna bakom industriföretagens hållbarhetsskandaler? : En kvalitativ studie på 278 globala hållbarhetsskandaler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Forsberg; Clara Persson; [2020]
  Nyckelord :Företagsskandaler; Hållbarhetsskandaler; Miljödimensionen av hållbarhet; Legitimitetsteorin; Intressentteorin; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhetsskandaler har på senare tid blivit uppmärksammat som ett mer följdriktigt mått på företagens hållbarhetsarbete än de idag mest förekommande hållbarhetsmåtten. Däremot har ingen tidigare utförd studie kartlagt de handlingar som utlöser företagens hållbarhetsskandaler. LÄS MER

 5. 5. Contaminated and Scarred: An Exploration in the Landscapes and Narratives of the Anthropocene

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Laura Pietilä; [2020]
  Nyckelord :Landscape; Contamination; Toxicity; Narrative; Environmental Justice; Ecology; Visuality; Bikini Atoll; Teckomatorp;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore and analyse narratives around toxic and scarred landscapes. The aim of the thesis is to understand human views and experiences of anthropogenic environments through narratives of contamination and toxicity. Some concepts used throughout the thesis are landscape, heritage, ghost, and trauma. LÄS MER