Sökning: "Environmental sustainability"

Visar resultat 1 - 5 av 3597 uppsatser innehållade orden Environmental sustainability.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Nyckelord :Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. LÄS MER

 2. 2. The implications of heavy fuel oil ban in arctic waters for sustainable arctic shipping

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för marina vetenskaper

  Författare :Kaung Thu; [2023-01-23]
  Nyckelord :Arctic region; heavy fuel oil; shipping; Sustainable;

  Sammanfattning : The increased temperature in the polar regions is one of the significant impacts of global warming and consequential climate change. In the Arctic, regional warming leads to the accelerated loss of sea ice caps, which has opened up new international shipping routes. LÄS MER

 3. 3. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 4. 4. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 5. 5. Hållbara investeringsstrategier : Huvudregel eller undantag bland svenska fondbolag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Herrlin; Adam Wikman; [2023]
  Nyckelord :Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investment strategies; screening; engagement; funds; sustainability; Socially Responsible Investments SRI ; Environmental; Social Governance ESG ; investeringsstrategier; screening; engagemang; fonder; hållbarhet;

  Sammanfattning : I dagsläget står vår omvärld inför flertal utmaningar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. En effekt av detta är att efterfrågan av hållbara investeringsalternativ har ökat hos privatpersoner. LÄS MER