Sökning: "Environmental upgrading"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Environmental upgrading.

 1. 1. Greening of Global Value Chains: from a topdown and bottom-up perspective A multiple-case study of how GVC actors are addressing greening of GVCs through reducing CO2 emissions from road transports

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alicia Elovsson Hentschel; Frida Zetterberg; [2021-06-28]
  Nyckelord :Global Value Chains; Greening; Sustainability governance; Environmental upgrading; Road transport; CO2 emission; Fossil-free fuels;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Urbanisation as a Mechanism for Efficient and Sustainable Use of Land

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Cecilia Lindholm; [2021]
  Nyckelord :land use; sustainable urbanisation; environmental sustainability; spatial planning;

  Sammanfattning : Urbanisation in developing countries can contribute to various benefits and challenges. The growing areas of informal settlements on the peripheries of greater cities are a product of rapid urbanisation and uncontrolled population growth of the city. LÄS MER

 3. 3. Energieffektiviseringsåtgärder på ett äldre flerbostadshus : En fallstudie av Allfarvägen 37–43, Borlänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Mohamed Muse Dhicisow; Mohamed Abdullahi Hasan; [2021]
  Nyckelord :Energy efficient; specific energy use; primary energy; a district heating substation.; Energieffektiv; stambyte; specifik energianvändning; primärenergital; undercentral.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examenarbetet har varit att analysera ett flerbostadshus som redan har energieffektiviserats med vanliga energieffektiviseringsåtgärder för att ytterligare installera andra energiåtgärder som är lönsamma och kan minska den inköpta energin.Bygg- och fastighetssektorns står för ungefär 40% av energianvändningen i Sverige. LÄS MER

 4. 4. THE REASONS AND CONDITIONS OF SYMBOLIC POLITICS IN ENVIRONMENTAL POLICY. A case study of the reasons and conditions for use of symbolic politics in the decision of Low Emission Zones for cars in Stockholm

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Darvik; [2020-03-04]
  Nyckelord :Symbolic politics; Low emission zones; Environmental policies; Air quality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the reasons and conditions for symbolic politics in the decision to implement Low emission zones (LEZ) for cars in Stockholm. A LEZ restricts the ability to move with certain vehicles in an area to improve air quality, decrease congestion and sending a signal for upgrading the car/vehicle fleet (Connelly et.al. 2012). LÄS MER

 5. 5. Energy Performance Simulation of Different Ventilation Systems in Sweden and Corresponding Compliance in the LEED Residential Rating System

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Patrick Boyle; [2020]
  Nyckelord :HVAC; IDA ICE; LEED; demand-controlled ventilation; heat recovery ventilation; energy efficiency; energy simulation;

  Sammanfattning : The importance of energy efficiency in the operation of the built environment is becoming increasingly important. Energy use in the building sector has exceeded both transportation and industry, while within buildings heating, ventilation, and air conditioning has the greatest share. LÄS MER