Sökning: "Environmentally-friendly consumer"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Environmentally-friendly consumer.

 1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Cosmetics gone green : A quantitative experimental study on green promotional cues and consumers’ purchase intention

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Therese Genovese; Charlotte Green; [2021]
  Nyckelord :green promotion; intrinsic cues; extrinsic cues; theory of planned behavior; ingredients; formula; packaging; brand; green cosmetic products; consumer behavior; purchase intention;

  Sammanfattning : In the context of the world's increasing environmental challenges and the rise of green consumerism, promoting sustainable consumer behavior is more important than ever. This study aims at extending the understanding of consumers' purchase  intention of  environmentally friendly cosmetic products. LÄS MER

 3. 3. Aviation’s future energy requirements

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Trafikflyghögskolan

  Författare :Leonard Holmgren Holm; [2021]
  Nyckelord :Aviation fuels; Sustainable aviation fuels; Hydrogen power; Electric aircraft; Environmental impact; FLYL01; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flygindustrin närmar sig ett vägval där sektorn kommer behöva bestämma sig för vilken typ av framtida energimöjligheter den ska använda sig av. En väg är att även fortsättningsvis använda sig konventionellt flygbränsle vilket med stor sannolikhet kommer leda till fortsatt ökande utsläpp globalt, och den andra vägen leder sektorn till hållbart flygbränsle, vätgasdrift och batteridrivna elektriska flygplan. LÄS MER

 4. 4. Svenska kvinnliga konsumenters upplevda påverkan av hållbar marknadskomunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Justad; Nora Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Green marketing; CSR; consumer behavior; the green marketing mix; sustainable clothing consumption; Grön marknadsföring; CSR; attityd; konsumentbeteende; den gröna maknadsmixen; hållbar klädkonsumtion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföring har varit en del av samhället sedan den industriella revolutionen (Barregren, 2014). Genom åren har den förändrats och anpassat sig efter samhällets förväntningar, vilket har gjort att på senare tid har företagens marknadskommunikation övergått till att fokusera på klimatavtrycket och det sociala ansvaret som företagen har samtidigt som konsumtionen ökar i samhället. LÄS MER

 5. 5. Nyckeln till fibrer : texturbildning i växtbaserade köttanaloger

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Hedvig Bergsten; [2021]
  Nyckelord :växtbaserade köttanaloger; fiberformation; proteininnehåll; extrudering; shear cell technology; mykoprotein; spinning-system; 3D-printin; proteinskifte;

  Sammanfattning : Marknaden för växtbaserade köttalternativ är hetare än någonsin och lockar till sig allt fler konsumenter. I takt med att köttkonsumtion alltmer pekas ut som en stor klimatbov och generellt diskuteras i negativa ordalag har intresset för köttanaloger ökat kraftigt. LÄS MER