Sökning: "Enzyme"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade ordet Enzyme.

 1. 1. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Marie Björs; [2020]
  Nyckelord :ALS-inhiberande herbicider; kemisk ogräsbekämpning; ogräskontroll; resistens; Stellaria media; våtarv;

  Sammanfattning : Våtarv (Stellaria media (L.) Vill.) är ett annuellt (ettårigt) örtogräs som växer på åkermarker i större delen av världen. Ogräset har låga krav på växtplatsen och kan orsaka skördeförluster i de flesta odlingssystem. LÄS MER

 2. 2. Biosensor based on immobilized amine transaminase for detection of amphetamine

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Clara Öh; [2020]
  Nyckelord :amine transaminases ATA ; enzyme immobilization; biosensor; covalent immobilization; ionic immobilization; amphetamine; histidine-tagged enzyme; Poly methyl methacrylate PMMA ;

  Sammanfattning : Amine transaminases (ATA) catalyse the transfer of an amino group from one molecule and replaces a ketone or aldehyde with the amino group, the amino group on the amino-donor is replaced with a ketone or aldehyde. This enzyme, ATA from Chromobacterium violaceum, has previously been used to catalyse the reaction involving amphetamine, therefore, it might be possible to use this enzyme to convert amphetamine and the product absorbs in the UV spectrum and can therefore be measured spectrophotometrically. LÄS MER

 3. 3. Rening av avloppsvatten med hjälp av svamp : hantering av läkemedel och andra mikroföroreningar med hjälp av mykoremediering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Hannah Davidsson; [2020]
  Nyckelord :avloppsvatten; rening; mikroföroreningar; mykoremediering; svamp; reningsverk; lackas;

  Sammanfattning : Dagens reningsverk kan inte hantera de flesta läkemedelsrester och andra mikroföroreningar som kommer till reningsverket vilket resulterar i att de återfinns i våra akvatiska miljöer. Därför pågår mycket forskning kring hur mikroföroreningar kan hanteras och avlägsnas innan de kommer till recipienten. LÄS MER

 4. 4. Bioplastproduktion från skogsindustriellt avloppsvatten : En energiteknisk och ekonomisk utvärdering för att producera polyhydroxyalkanoater på Gruvöns Bruk

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Hedin; [2020]
  Nyckelord :bioplastics; wastewater; evaluation; economic; PHA; bioplast; avloppsvatten; utvärdering; ekonomi; PHA;

  Sammanfattning : I framtiden kommer avfall att behöva hanteras cirkulärt och resurser tas om hand för att möta hårdare framtida miljökrav. Ett miljöproblem som lyfts de senaste åren är nedskräpning där plast ofta nämns som ett exempel. Plast är ett viktigt material och används i stora delar av samhället. LÄS MER

 5. 5. Multi-drug resistant Gram-negative bacteria in wastewater treatment plants : -With focus on Acinetobacter baumannii complex

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joanna Eaton; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multidrug-resistant (MDR) pathogens are emerging problems humanity faces today. Increasing MDR Gram-negative bacteria is not only a threat towards humanity itself but also towards food safety. The genus Acinetobacter is an environmental bacterium that can be found in habitats, including aquatic environments, soil, wastewater, food, and animals. LÄS MER