Sökning: "Epigenetik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Epigenetik.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. Epigenetiskt arv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Moa Lindell; [2019]
  Nyckelord :epigenetik; epigenetisk nedärvning; epigenetiska mekanismer;

  Sammanfattning : Epigenetik är den del av genetiken som behandlar förändringar i genuttryck som är oberoende av förändringar i DNA-sekvensen. Det som styr vilka gener som uttrycks och får effekt på fenotyp har studerats av forskare sedan 70-80-talet. LÄS MER

 3. 3. Grb10 and developmental programming: evaluation of a maternal diet restriction model during gestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Bergman; [2015]
  Nyckelord :Grb10; epigenetics; imprinting; gene imprinting; developmental programming; DNA; methylation; material restriction diet; gestation; knock-out mice; obesity; diabetes; coronary heart disease; huypertension; epigenetik; prägling; genomisk prägling; perinatal programmering; metylering; maternell restriktionsdiet; dräktighet; knock-outmöss; övervikt; diabetes; hjärt - och kärlsjukdom; hypertoni;

  Sammanfattning : This study was conducted at the University of Bath, UK, from September to December 2014 as part of an ongoing research project aimed at elucidating how the Grb10 gene might act as a mediator of long-term health effects (such as predisposition to obesity, diabetes, coronary heart disease and hypertension) caused by environmental factors during development. This phenomenon is known as developmental programming. LÄS MER

 4. 4. Genetiska och epigenetiska samband mellan näringsförsörjning och fertilitet hos mjölkkor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Stina Hellman; [2013]
  Nyckelord :Epigenetik; fertilitet; NEB; hullpoäng; leptin; NEFA; BHB; IGF-1; urea;

  Sammanfattning : The dairy cow’s ability to resume estrus after calving and to conceive is affected by their metabolic status after calving. For high yielding cows there is a high risk that the feed intake will not be sufficient to cope with the increased energy demands after calving, and the cow will end up in a state of negative energy balance. LÄS MER

 5. 5. Lärande för hållbar utveckling : Behövs det en certifiering?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gloria Romlin; [2013]
  Nyckelord :Lärande för hållbar utveckling; Grön Flagg-certifiering; barns delaktighet och inflytande; epigenetik; uppfostran; pedagoger som förebild; primary attachment relationships;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att undersöka pedagogernas uppfattning om arbetet med hållbar utveckling genom en Grön Flagg-certifiering i förskolan. Mina frågeställningar blev därför: Hur stödjer en Grön Flagg-certifieringen arbetet mot hållbar utveckling? Hur görs barnen delaktiga i arbetet med Grön Flagg? Hur ser pedagogerna på sig själva som förebilder? Dessa frågor har besvarats genom en undersökning med kvalitativa intervjuer av åtta pedagoger i fyra olika Grön Flagg-certifierade förskolor (bland dessa en förskoleadministratör) samt kommunens miljöstrateg, tre barns egna tankar om miljö och yngre kamrater har undersöks. LÄS MER