Sökning: "Epilepsi"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Epilepsi.

 1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER

 2. 2. Imepitoin - framtidens förstahandsval vid epilepsi hos hund?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Imepitoin; phenobarbital; epilepsy; antiepileptic drugs; Imepitoin; fenobarbital; epilepsi; antiepileptika;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. De första anfallen visar sig oftast när hunden är mellan ett och sex år gammal. LÄS MER

 3. 3. Att leva med epilepsi : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Maria Larsson; Ulrika Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett epileptiskt anfall är ett retningstillstånd i hjärnvävnaden som utlöses av en plötslig, okontrollerad elektrisk urladdning i hjärnans nervceller. Vid sjukdomen epilepsi innebär det att individen har tendens att få återkommande, oprovocerad ökad elektrisk aktivitet i hjärnvävnaden som därmed utlöser epileptiska anfall. LÄS MER

 4. 4. Epilepsi under första levnadsåret : - En kartläggning av riskfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Helene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livskvalitet hos vuxna personer med epilepsi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Jakobsson; Berit van Geffen; [2019]
  Nyckelord :Epilepsi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Epilepsi är den vanligaste kroniska sjukdomen i gruppen neurologiska sjukdomar och är ett tillstånd som inte ger symtom förens ett anfall uppstår. Livskvaliteten kan påverkas beroende på hur sjukdomen upplevs. LÄS MER