Sökning: "Epok"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Epok.

 1. 1. KÄRLEKEN I AL-ḤALLĀJ POESI الحُبُّ في شِعر الحلاّج

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ikhlass Faraj; [2022-01-27]
  Nyckelord :arabiska; Al-Ḥallāj; Sufismen; Sufisk poesi; Den gudomliga kärleken;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen om den medeltida arabiskspråkiga, sufiska tänkaren och poeten al-Ḥallāj (ca. 858 - 26 mars 922 vår tideräkning) beskriver jag främst mästarens emotionella lyrik mot bakgrund av en turbulent epok, präglad av nytänkande, politiska strider och en växande sufisk rörelse. LÄS MER

 2. 2. Skamstraff igår, idag och imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Johan Hedström; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; skamstraff; rättshistoria;

  Sammanfattning : During the early medieval period in Europe the criminal justice system was controlled by powerful families and the guiding principle for punishments was reparation. In this system shaming was of little use but eventually the church's increased influence led to change. LÄS MER

 3. 3. Materialval och konstruktion av hållbara tennisracket i trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Benjamin Lundkvist; Flamur Spahija; [2022]
  Nyckelord :carbon fibre; parallel laminated; cross laminated; strength; bending stiffness; flatwise; edgewise; homogenous; : kolfiber; parallellimning; korslimning; hållfasthet; böjstyvhet; flatvis; kantvis; densitet; homogen; knäcklast; kvist;

  Sammanfattning : Från slutet på 1800-talet till runt 1970-talet gjordes tennisracket i trä och då tekniken inte var så avancerad var de tunga och böjliga. På 1970-talet började dock andra material som exempelvis kolfiber användas som var styvare och gav ett lättare racket. LÄS MER

 4. 4. Mellan Paternalism och Professionalism. Företaget, ledarskapet och idealen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Leif Hansson; [2021-09-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att något belysa arbetsgivarsidan i Ådalen under perioden 1907-1930. Analysen drivs som en fallstudie av Kramfors AB samt Johan Mannerheims ledarskap och agerande som VD i relation till tidens utmaningar, möjligheter och förändrade ideal. LÄS MER

 5. 5. Naturen som rättssubjekt? En posthumanistisk och komparativ studie om möjligheterna att stärka det rättsliga skyddet för naturen i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Kanerot; [2021-02-03]
  Nyckelord :Miljörätt; Miljöskyddslagstiftning; Naturens rättigheter; Naturen som rättssubjekt; Posthumanism; Post-antropocentrism; Komparativ studie; Ecuador; Sverige;

  Sammanfattning : Människors påverkan på miljön har under de senaste århundradena blivit alltmer påtaglig och är nu så stor att vi trätt in i en ny geologisk epok kallad ”antropocen”, människans tidsålder. Flera initiativ har dock tagits till att lösa de klimatrelaterade problemen vi står inför, men om vi riktar blicken mot Sverige går utvecklingen för att nå upp till de 16 miljömålen som beslutats av riksdagen åt fel håll. LÄS MER