Sökning: "Equine assisted therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Equine assisted therapy.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Hästens inverkan på den psykiska hälsan : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Jessica Andersson; Mikaela Isacson; [2019]
  Nyckelord :Equine-assisted therapy; participation; activity; health and occupational therapy; Hästunderstödd terapi; delaktighet; aktivitet; hälsa och arbetsterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hästen följer en : En kvalitativ studie om behandlares upplevelse av hästunderstödd psykosocial terapi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sandra Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Horse-assisted therapy; equine- assisted therapy; treatment; KASAM SOC ; empowerment; psychosocial treatment; hästunderstödd terapi; behandling; KASAM; empowerment; psykosocial behandling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur behandlare inom olika professioner använt sig av hästunderstödd terapi, som en del av en terapeutisk behandling. Detta för att se om behandlarna kunde märka en förändring hos deltagaren. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters erfarenhet av ridterapi för personer med hjärnskada

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Andersson; Sara Wallenborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hästens helande kraft : En kvalitativ studie om användandet av hästen i behandling av människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelina Ingvall Bakic; [2018]
  Nyckelord :hästunderstödd terapi; häst i terapi; hästunderstödd terapi i socialt arbete; hästunderstödda interventioner; equine assisted therapy; equine assisted learning och hippotherapie; equine assisted social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the arguments that a number of professionals in equine-assisted therapy had for having the horse as part of the treatment of people with mental and physical disabilities. The analysis was based on two theories: Antonovsky's theory of salutogenesis, including the concept of sense of coherence, and Bowlbys attachment theory. LÄS MER