Sökning: "Equine assisted therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Equine assisted therapy.

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Terapi på fyra ben - En litteraturstudie om Hästunderstödd terapi och dess behandlingseffekt på PTSD-symptom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emilia Jarl; [2020]
  Nyckelord :Equine assisted therapy; EAT; Equine therapy; PTSD; posttraumatic stress disorder; depression; anxiety;

  Sammanfattning : Posttrauamtic stress disorder can be devastating to those affected by it. Many times it can limit the affected person in his/her daily routins. Equine asssited therapy is an up rising treatment but still there are not enough evidence based research or studies that can confirm its efficacy. LÄS MER

 3. 3. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 4. 4. “Men själva ridningen är ju inte den största delen, det är ju allt det andra som är väldigt stort.” : En intervjustudie om verksamma faktorer i hästunderstödda insatser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jonas Bergkvist; Olivia Monsler; [2020]
  Nyckelord :Equine-Assisted Activites and Therapy; The Common Factors Theory; youth at risk; psychosocial treatment; social pedagogy; Hästunderstödda insatser; HUI; The Common Factors Theory; ungdomar i risk; psykosocial behandling; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Hästunderstödda insatser (HUI) är ett komplement till traditionella behandlingsmetoder inom det psykosociala fältet. HUI inkluderar både fysiska och psykiska moment. LÄS MER

 5. 5. Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi - en uppföljningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linda Sibbmark; [2020]
  Nyckelord :Equine Assisted Cognitive Behavioral Therapy; Follow-up Study; Active Components; Treatment Effects; Qualitative Thematic Analysis; Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi; Uppföljningsstudie; Verksamma komponenter; Hindrande komponenter; Behandlingseffekter; Kvalitativ tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med uppföljningsstudien var att undersöka deltagares upplevelser av verksamma/hindrande komponenter i behandlingen Hästunderstödd Kognitiv Beteendeterapi (HU-KBT) 12-18 månader efter avslutad behandling. Syftet var också att undersöka vad deltagarna upplever att de uppnått genom att delta i behandlingen HU-KBT. LÄS MER