Sökning: "Erdin Durdevic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erdin Durdevic.

 1. 1. Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap i årskurs 6 : En fråga om yrkeserfarenhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erdin Durdevic; Goran Pastorkovic; [2018]
  Nyckelord :betyg; betygssättning; bedömning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : År 1995 infördes det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i Sverige. Betygssystemet reviderades 2011, då en ny betygsskala infördes. I och med revideringen återinfördes betyg i årskurs 6, vilket var en indikation på en mer resultatfokuserad skola. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betygsättning i ämnet samhällskunskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Erdin Durdevic; Goran Pastorkovic; [2018]
  Nyckelord :bedömning; betyg; betygsättning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Betyg och bedömning är en omfattande process som av många lärare uppfattas somutmanande. Lärare måste utgå från läroplanens kunskapskrav vid betygsättning av elevers kunskaper och bedömningen ska utgå ifrån elevers uppvisade kunskaper kopplade tillundervisningen. LÄS MER