Sökning: "Erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 10258 uppsatser innehållade ordet Erfarenhet.

 1. 1. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 2. 2. Tjejer som slåss - En kvalitativ studie av tjejers erfarenheter kring fysisk våldsutövning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Lundström; Najma Salad; [2023-01-25]
  Nyckelord :girls violence; girl fights; gender; sociology of emotions; femininity;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att skapa en djupare förståelse kring tjejers fysiska våldsanvändning, med fokus på motiv till användandet av våld, hur det påverkat tjejernas sociala position samt orsaker de själva anser ligga till grund för våldsanvändningen. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga tjejer som hade erfarenhet av att använda fysiskt våld. LÄS MER

 3. 3. KONSTENS STARKA VERKAN En studie av Freuds idéer om den estetiska erfarenheten i ”Michelangelos Mose”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Nyberg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Freud; Psychoanalysis; Aesthetics; Aesthetic experience; The Moses of Michelangelo; Turn of the Century; Vienna; Psykoanalys; Estetisk erfarenhet; Michelangelos Mose; Sekelskiftet; Wien; Estetik;

  Sammanfattning : This thesis analyses Freud’s thoughts on the aesthetic experience through a close reading of his essay “The Moses of Michelangelo” (1914), an overview of his other works about art and literature as well as his historical and discursive context. The historical context is the turn of the century Vienna and Freud’s bi-ography, the discursive context contains Freud’s references to art historians and the contemporary art theories. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Dardana Tahiri; Adey-Abeba Mammo; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; palliative care; person-centrered care; RN-nurses experiences; Palliativ vård; personcentrerad vård; samverkan; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Grunden i den palliativ vården är att patienter med terminal sjukdom behandlas i syfte till att förbättra välbefinnande, lindra lidande och främja livskvalitet för patienter i alla åldrar och stadier. Den palliativa vården är utformad efter fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbeta, kommunikation och relation samt stöd för närstående. LÄS MER

 5. 5. Elever saknar erfarenhet av skolans narkotikaförebyggande insatser - En kvantitativ studie om gymnasieelevers erfarenheter av och uppfattning om narkotikaförebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Svensson; Hannah Jarnehammar; [2023]
  Nyckelord :Support; drug prevention; cannabis; high school students; adolescence; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is important to investigate and better understand what drug prevention interventions look like for young people in society. The purpose of the study was to investigate adolescents' experiences of and perception of the support and prevention efforts that are available for them. LÄS MER