Sökning: "Erfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 11155 uppsatser innehållade ordet Erfarenhet.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. När karta och terräng inte stämmer överens. Strategier som legitimerade psykoterapeuter använder för att ta sig fram i en New Public Management-styrd verksamhet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Rexmo; [2023-11-17]
  Nyckelord :NPM; strategier; legitimerad psykoterapeut; kreativitet;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att undersöka legitimerad psykoterapeuters upplevelse av New Public Management (NPM) som styrform inom Västra Götalands Regionen (VGR). Svårigheterna att få NPM och människovårdande verksamheter att samspela har flitigt debatterats i media, på sociala forum och mellan professionella. LÄS MER

 3. 3. GENERATIVA AI-MODELLER INOM SYSTEMUTVECKLING En explorativ studie över seniora systemutvecklares erfarenheter av Copilot

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :August Aublet; Gustaf Hasselgren; Mårten Jonsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Github Copilot; Generativa programmeringsmodeller; NLP-programmering; AI pro-grammeringsmodeller; AI par-programmering;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats och utforskats gällande digitala hjälpmedel för systemut-veckling. Idag finns det en mängd verktyg för att underlätta programmering. Artifi-ciell intelligens spelar en allt större roll inom systemutveckling, och ett exempel på detta är verktyget Copilot. LÄS MER

 4. 4. INFORMATIONSSÄKERHET I SVENSKA KOMMUNER Utmaningar, brister och faktorer för ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Martinsson; Andreas Fredrikson; Josef Gunnarsson; [2023-11-16]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Cybersäkerhet; Systematiskt informationssäkerhetsarbete; Ledningssystem för informationssäkerhet; Metodstöd; ISO 27000; MSB;

  Sammanfattning : Sverige är en av de ledande nationerna i EU när det kommer till digitalisering, men utvecklingen av cybersäkerhet har inte följt med i samma takt som den digitala utvecklingen och det finns allvarliga brister i informations- och cybersäkerheten inom offentlig sektor i Sverige. Denna studie syftar till att identifiera eventuella brister, utmaningar eller faktorer som leder till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete i svenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. Moralist eller konsument? En netnografisk narrativ studie kring hur personer med erfarenhet av att köpa sex problematiserar och rättfärdigar handlingarna på ett svenskt diskussionsforum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Artfors; Agnetha Andersson; [2023-11-03]
  Nyckelord :socialt arbete; köpa av sexuella tjänster; narrativ; stigmatisering; dominerande samhällsdiskurser; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Sverige var det första landet som fattade beslut om att det skulle vara olagligt att köpa sex men lagligt att sälja sex. Syftet var att minimera sårbarheten för de sårbara prostituerade, samt förebygga de negativa konsekvenserna som sexhandeln bidrar till genom att kunna ge köpare straffrättsliga påföljder. LÄS MER