Sökning: "Erfarenhetsåterföring"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Erfarenhetsåterföring.

 1. 1. Fuktbetingade rörelser och sprickbildning i fibercementskivor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Olof Wadsö; Eric Svenmyr; [2021]
  Nyckelord :fasadskiva; fibercementskiva; sprickbildning; fuktrörelser; fukthalt; välvning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recently, various types of damages have been found on fibre cement boards mounted in facades which have been difficult to trace to a specific cause. The main damage that has occurred is cracking but other defects have also been found, such as bulging boards. LÄS MER

 2. 2. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen : En kvalitativ undersökning av erfarenhetsåterföring mellan projekt i byggbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rosinda Carlson; [2021]
  Nyckelord :Project management; The construction industry; Knowledge sharing; Projektledning; Byggbranschen; Erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to generate an understanding of experience feedback in organizations in the construction industry and examine what motivates and inhibits this. The study was conducted as an inductive qualitative interview study. LÄS MER

 3. 3. APPLICERING AV INDUSTRIALISERADE METODER VID ETT TRADITIONELLT BYGGFÖRETAG : EN FALLSTUDIE

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Oscar Eriksson; [2021]
  Nyckelord :industriellt byggande; traditionellt byggande; industrialisering; industrialiseringsgrad; IHB modellen. IHB-modellen; fördelar industriellt; fördelar traditionellt; nackdelar industriellt; nackdelar traditionellt; projektbaserat byggande; lean; jit principen; jit-principen; lean construction; lean production; erfarenhetsåterföring; systematisk mätning; ICT verktyg; ICT-verktyg; logistik; byggprocessen; planering och kontroll av processen; prefabricering; kund- och marknadsfokus; byggsystem; öppna byggsystem; slutna byggsystem; stängda byggsystem; fallstudie;

  Sammanfattning : The construction sector in Sweden released 21% of the country’s CO2-e emissions in. With aggressive climate and pollution goals these emissions cannot be allowed to increase. There is therefore a need for more efficient construction methods and techniques in the Swedish construction sector. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivares upplevelser och erfarenheter av nyutexaminerade byggnadsingenjörer från Högskolan i Gävle : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Hanna Markusson; Cajsa Blomstedt; [2021]
  Nyckelord :Building engineer; education; employer; return of experience; University of Gävle; interview; quality of education; supervised placement; work experience.; Byggnadsingenjör; utbildning; arbetsgivare; erfarenhetsåterföring; Högskolan i Gävle; intervjustudie; utbildningskvalité; praktik; arbetslivserfarenhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund. Högskolan i Gävle ska granska och utveckla utbildningen för byggnadsingenjörer. I dagsläget saknas underlag som beskriver vad arbetsgivare inom byggbranschen efterfrågar av en nyutexaminerad byggnadsingenjör. Arbetsgivare kan därför bidra med underlag till arbetet med att omforma byggnadsingenjörsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. System för uppföljning och erfarenhetsåterföring av kalkyler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lina Nilsson; Lisa Miletic; [2021]
  Nyckelord :Uppföljning; Erfarenhetsåterföring; Produktionskalkyl; Anbudskalkyl; Kostnadsposter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppföljning behövs i ett företag för att kunna styra företaget mot de ekonomiska mål som eftersträvas. För att ha en fungerande uppföljningsprocess krävs det att projektet är planerat på ett strukturerat sätt, för att på så vis ge uppföljningen en grund. LÄS MER