Sökning: "Erfarenhetspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Erfarenhetspedagogik.

 1. 1. Erfarenhet, Färdighet eller Bildning? : En komparativ pedagogisk textanalys av hur två läromedel i svenska behandlar undervisningen av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Sjödin; [2020]
  Nyckelord :erfarenhetspedagogik; färdighetsämne; gymnasieskolan; litteraturundervisning; litterär bildning; läromedel; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien var att med utgångspunkt i relevant forskning och de tre ämneskonceptionerna för svenskämnet analysera hur två läromedel, som används i svenskundervisningen i årskurs 2 på gymnasiet legitimerar och organiserar litteraturundervisningen i svenskämnet. Metoden som har använts i studien var en kvalitativ, komparativ pedagogisk textanalys av två läromedels innehåll. LÄS MER

 2. 2. Staden som resurs i historieundervisningen : En tematisk analys av hur elever upplever platsens betydelse för lärande i arbetet med lokalhistoria

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Hörnblad; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; lokalhistoria; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : I de skandinaviska länderna är det många lärare som använder närmiljön i undervisningen, men trots detta finns det lite forskningsbaserad kunskap om det praktiska genomförandet. Den forskning som finns är till största del inriktad på miljö, vetenskapliga och geografiska ämnen och få mot historieämnet. LÄS MER

 3. 3. Collegedrömmar, alkoholiserade fartygsarbetare och högutbildade förebilder : En studie om yrkes- och studierepresentation i ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; ungdomsböcker; erfarenhetspedagogik; normkritisk pedagogik; normkritik; läslust; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
  Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER

 5. 5. Varför skönlitteratur i skolan? : En studie angående lärares syn på skönlitteraturens roll i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Wängdahl; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetspedagogik; Bildningspedagogik; Färdighetspedagogik; Sociokulturellteori; Skönlitteratur; Skolan; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma svensklärare. LÄS MER