Sökning: "Erfarenhetspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Erfarenhetspedagogik.

 1. 1. Collegedrömmar, alkoholiserade fartygsarbetare och högutbildade förebilder : En studie om yrkes- och studierepresentation i ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Warnqvist; [2019]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; ungdomsböcker; erfarenhetspedagogik; normkritisk pedagogik; normkritik; läslust; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Man lär sig tänka själv och då får man mer fantasi!" Harry Potter-seriens didaktiska möjligheter i F - 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cassandra Nicoletti; Yasemin Residovska; [2018]
  Nyckelord :fan fiction; fantasylitteratur; Harry Potter; läsning; erfarenhetspedagogik; undervisning; litteraturdidaktik; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska möjligheter Harry Potter-serien av J.K. Rowling kan ha i årskurs F – 3. LÄS MER

 3. 3. Varför skönlitteratur i skolan? : En studie angående lärares syn på skönlitteraturens roll i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Wängdahl; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetspedagogik; Bildningspedagogik; Färdighetspedagogik; Sociokulturellteori; Skönlitteratur; Skolan; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma svensklärare. LÄS MER

 4. 4. Subjektiv förankring eller inte? : Om litteraturdidaktik i gymnasieskolan: en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jessica Mattsson; [2018]
  Nyckelord :subjektiv förankring; subjektiv relevans; erfarenhetspedagogik; sociokulturellt perspektiv; efferent och estetisk läsning; allmän och litterär repertoar;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. LÄS MER

 5. 5. Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet? : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Lyrics; Lyric based didactics; Lyrical methods; Experience based education; Reading aloud; The writing of lyrics; Reader oriented education; Lyrik; Lyrikdidaktik; Lyrikmetoder; Erfarenhetspedagogik; Högläsning; Lyrikskrivande; Läsarorienterad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie utreder hur lyrik som genre kan berika svenskundervisningens didaktik på gymnasiet, vilka didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt vad som kan vara ett representativt urval lyrik för ungdomar. Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie som utvärderades genom en diskursanalys, samt tolkningen av ett lyriskt urval. LÄS MER