Sökning: "Erfarenhetsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Erfarenhetsvärld.

 1. 1. Barns brev till Jultomten, Läsglädje, engagemang och literacyutveckling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sirkka Ivakko; [2020]
  Nyckelord :children´s letters; involvement; illustrations; literacy development; the social context;

  Sammanfattning : I arbetet analyseras en samling barnbrev som skrevs till tidningen Jultomten under några år vid sekelskiftet 1900. Dessa brev har undersökts med avseende på barnens tex- och bildreception. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön : Inte bara djur och natur.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Rodriguez; Mikaela Rylander; [2018]
  Nyckelord :Inomhusmiljö; förskollärare; ämneskunskaper; medvetenhet; attityd;

  Sammanfattning : Vi upplever att förskollärare finner naturvetenskapen svår och därmed undviker den. Därför har vi valt att göra en studie där syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön. LÄS MER

 4. 4. Vad tycker egentligen högstadieelever om läsning? : Ett elevperspektiv på läsandet i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Maximilian Morris; [2018]
  Nyckelord :”högstadiet”; ”läsande”; ”läsintresse”; ”läsmotivation”;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa studie är att belysa högstadieelevers perspektiv på läsandet i skolan för att se om och hur dessa skiljer sig från ett lärarperspektiv. Detta görs mot bakgrund av forskning kring ungdomars läsvanor, läsmotivationsforskning, aktuella styrdokument samt utifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 5. 5. Förskolebarns erfarenheter av informations och kommunikationsteknik (IKT) från hemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Veronica Olofsson; [2017]
  Nyckelord :ECE; Informations- och kommunikationsteknik; demokrati; hemerfarenheter; digital kompetens.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka barns användande av IKT i hemmet. Detta för att försöka finna vad barn har för erfarenhetsvärld av informations- och kommunikationsteknik (IKT) när de kommer till förskolan samt om denna erfarenhet skiljer sig utifrån föräldrars användande och syn på IKT. LÄS MER