Sökning: "Ergo"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Ergo.

 1. 1. Job Market Signalling in the European labour market : Exploring the relationship between tertiary education access and participation in secondary level schooling.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Lillrank; Fredrik Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Signalling; Human capital; Secondary education; Tertiary education;

  Sammanfattning : This study re-examines a theoretical scenario introduced by Kelly Bedard in which increased university access leads to an increase in high school dropouts due to the decreased wage premium of a high school diploma caused by talent departing to higher education. The goal for this empirical study is to expand upon the theoretical framework introduced by Bedard in order to determine whether job market signalling is present in the European labour market. LÄS MER

 2. 2. Byggtekniska, arbetsmiljö, och ekonomiska konsekvenser med hänsyn till plywoodskivans utformning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Simon Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Plywood; Ergo-plywood;

  Sammanfattning : Den svenska byggbranschen strävar efter ständig förbättring och utveckling genom nya byggtekniska lösningar och material.Det finns olika varianter av konstruktionsplywood där bredd och tjocklek varierar. LÄS MER

 3. 3. Development and Assessment of Re-Fleet Assignment Model under Environmental Considerations

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Prashant Prashant; [2020]
  Nyckelord :Aviation; Fleet Assignment; Greenhouse Gases; Linear Optimization; Resource Management; Applied Mathematics; Mathematical Modelling; Flygindustrin; Tillämpad Matematik; Linjär Optimering; Fleet Assignment; matematisk modellering;

  Sammanfattning : The imminent threat of global catastrophe due to climate change gets more real by each passing year. The Aviation trade association, IATA, claims that Aviation accounts for approximately 2% of the Greenhouse Gases (GHG) caused by human activities, and 3.5% of the total Radiative Forcing. LÄS MER

 4. 4. Stopp För Mekansiskt vevbord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Filip Anderfelt; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; mekanik; vevbord; maskinelement; kugghjul;

  Sammanfattning : ROL Ergo is a company that manufactures and develops height-adjustable tables. Their product line-up consists mainly of electrically operated tables, but also a small-scale of tables where the height is determined by a hand-driven crank. LÄS MER

 5. 5. Analys av läromedel till gymnasiekurs Fysik 1 kopplat till Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Simon Moberg; [2020]
  Nyckelord :Kinematic; graf; grafer; Rörelse; Fysik; Fysik 1; Läromedel; Kursböcker; kursbok; TUG-K; Test of understanding graphs; Test of understanding graphs in kinematics; missconceptions; gymnasie; fysik didaktik; Heureka; Ergo; Impuls;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att lägga en grund för framtida forskning om gymnasie- och universitetsstudents förmåga att tolka kinematikgrafer i Sverige. Det finns ett väl framarbetat bedömningsredskap som kallas "Test of understandinggraphs in kinematics" (TUG-K) som har använts internationellt för att undersöka just detta. LÄS MER