Sökning: "Ergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 837 uppsatser innehållade ordet Ergonomi.

 1. 1. Ergonomisk analys av Space Productions utställningar: Framtagning av en ergonomisk guide

  M-uppsats,

  Författare :Stina Nyström; Linnéa Odqvist; [2022-09-12]
  Nyckelord :ergonomi; kognetiv ergonomi; design för alla; guide; design; gränssnitt.;

  Sammanfattning : Arbetet har utförts i sammarbete med företaget Space Production AB, som designar olika typer av miljöer. Det kan vara allt ifrån mässmontrar, events för TV-produktioner, till mer stationära utställningsmiljöer som exempelvis på Universeum. Företaget har varit aktivt sedan 1992, men har aldrig undersökt ergonomin i sina miljöer. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 3. 3. Röntgenpersonalens upplevelse av ergonomi på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Leila Nekahy; Leonardo Cortez; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER

 5. 5. Implementering av visionsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Nitin Lambani; Tomas Gevriyeson; [2022]
  Nyckelord :Vision system; automation; dental implant; quality control; Visionsystem; automatisering; tandimplantat; kvalitetskontroll;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på Nobel Biocare i Karlskoga under cirka två månaders tid. Målet med detta projekt är att utvärdera och implementera visionsystem som kan ersätta de manuella kontroller och inspektioner som finns inom fabriken. Företaget är verksamma inom medicinindustrin där de tillverkar diverse produkter bl.a. LÄS MER