Sökning: "Erhage"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Erhage.

 1. 1. Optimization of tear strength in a multi-ply paperboard

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofie Erhage; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis has been carried out as a part of the Master of Science in mechanical engineering at Karlstads University. The purpose of the study was to evaluate how different variables affect the tearing resistance in a multi-ply paperboard. LÄS MER

 2. 2. Konsten att skapa delaktighet och prata medbönder på bönders vis – En kvalitativ studie om management control systems roll förorganisatoriskt lärande

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isabel Erhage; David Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Same same, but different - en studie om vad som påverkar civilekonomstudenters jobbpreferenser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Isabel Erhage; David Johansson; Daniel Jämsä; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER