Sökning: "Eric Dahlqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Dahlqvist.

 1. 1. United Kingdom’s exports following Brexit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Eric Nordqvist; Erik Dahlqvist; [2017]
  Nyckelord :Brexit; Gravity Model; Potential trade; European Union; United Kingdom.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the effects of Brexit on export performance of the United Kingdom towards the rest of the EU15. It does so by first establishing a “hard Brexit” as the probable outcome. Using the gravity model it then establishes the effect of variables such as distance and GDP per capita on exports. LÄS MER

 2. 2. Utvecklande ledarskap på division : En studie av flygvapnets ledarstilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Eric Dahlqvist; [2010]
  Nyckelord :Air force; leadership; developmental leadership; squadron; Flygvapnet; ledarskap; utvecklande ledarskap; division;

  Sammanfattning : Ett utvecklande ledarskap anses påverka organisationens motivation och prestation i positiv riktning. Försvarsmakten har sedan 2003 använt Gerry Larssons teori om det utvecklande ledarskapet som grund för ledarskap inom organisationen. Teorin anses vara gångbar såväl i militära sammanhang som i civila organisationer. LÄS MER