Sökning: "Eric Haraldsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Haraldsson.

 1. 1. Elevers strategier i additionsuppgifter med tiotalsövergång : En litteraturstudie om vilka strategier elever tillämpar för att lösa uppgifter med tiotalsövergång i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Oscarsson; Hanna Haraldsson; [2020]
  Nyckelord :del-helhetsrelationer; lågstadiet; strategier; tiotalsövergång; addition;

  Sammanfattning : Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes ett intresse för vilka strategier elever använder sig av när de ska lösa additioner med tiotalsövergång. Flertalet av eleverna vi mötte hade problem att genomföra additionsuppgifter inom ett större talområde. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsbegrepp och tv-spelsbestånd : En fallstudie av tv-spelsverksamheten på Malmö stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Eric Haraldsson; Sandra Janrell; [2008]
  Nyckelord :kvalitet; urval; tv-spel; malmö stadsbibliotek; bestånd; folkbibliotek; spel;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the quality notions used by the library personnel responsible for the video game department at Malmo City Library. Furthermore, the thesis aims to assess how these notions of quality relate to properties of the actual collection of video games. LÄS MER