Sökning: "Eric Holmström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eric Holmström.

 1. 1. Thermal and Mechanical Analysis of a Sustainable Alternative to Neoprene Wetsuits

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Eric Holmström; Jakob Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Wetsuit; Sustainability; Insulation; Thermal Conductivity; Elasticity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel material composition has been investigated in terms of thermal, mechanical, economical and sustainable aspects to be compared to neoprene wetsuits. It is believed that a sandwich structure produced by a dipping method with rubber layers containing an insulating textile can insulate better than foamed neoprene. LÄS MER

 2. 2. Ny i Landet? : Ett mångfasetterat perspektiv på asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Svante Holmström; Dahlqvvist Eric; [2015]
  Nyckelord :Asylum; Age Assessment; Health diagnostics; Asyl; Åldersbedömning; Sjukdomsdiagnostik;

  Sammanfattning : Invandring eller migration är ett hett politiskt ämne som ofta belyses i media, då det ofta målas upp som något negativt och fullt av problem. Studien syftar till att undersöka hur en del av asylprocessen kan se ut i Sverige. LÄS MER